<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Hallinta on iso teema pilveistyvässä maailmassa

Lead Architect Tom Lesonen on toiminut IT-alalla viimeiset 25 vuotta. Nuorena juniorina herännyt kipinä ATK:n maailmaan on kantanut vaihteleviin konsultoinnin ja liiketoiminnan johtamisen tehtäviin. Vain kymmenvuotiaana käydyt kansalaisopiston ohjelmointikurssit ovat sittemmin vaihtuneet vaativiin Microsoft-alustan konsultointitehtäviin, ja nyt viimeisimpänä Cloud1:n Lead Architectin rooliin.

Tomin erikoisalaa ovat palvelujen ja tuotteiden konseptointi sekä liiketoiminnan tarjooman kehittäminen. Hän on urallaan ehtinyt nähdä useamman yrityksen kasvutarinan aina yrityksen perustamisen alkuvaiheista suureksi konserniksi asti. Työssään Cloud1:lla hän varmistaa, että fokus pysyy jatkossakin siinä kaikkein tärkeimmässä eli asiakkaan tarpeiden tunnistamisessa ja parhaiden mahdollisten ratkaisujen luomisessa näihin tarpeisiin. 

Softaan perusta kunnossa

Cloud1 ei ollut yrityksenä Tomille aikaisemmin tuttu. Kuitenkin mutkien kautta Tom tunsi Harri Puupposen sekä Aki Piisisen. Tom vakuuttui Cloud1:n tavasta lähestyä asioita tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

Tom kuvailee, että melko yleisesti yrityksissä haasteeseen on totuttu ostamaan ratkaisu, tyypillisesti jonkinlainen sovellus. Kun softan toteuttamisessa päästään etenemään, tullaan ennemmin tai myöhemmin perimmäisten kysymysten äärelle: millaista dataa meillä oikeastaan onkaan käytössä, ja millaiset prosessit dataan liittyvät? Mitä oikeasti tulisi saada aikaan?

Tom toteaa, että softakehityksen lopputulos ei koskaan ole toivotunlainen, jos ensin ei tarkastella dataa ja prosesseja sekä toiminnan tasoa. Sillä vaikka pintapuolisesti niin näyttäisikin, asiat harvoin ovat yksioikoisen selviä.

"Jotta softakehityksen lopputulos on toivottu, tulee ensin tarkastella dataa ja prosesseja. Sanoisin että 85% tapauksista asia ei ole lainkaan niin selvä, kuin miltä aluksi näyttää."

Cloud1 lähestyy asiaa nimenomaisesti tästä suunnasta. Ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat data ja liittymät, sen jälkeen tulevat prosessit. Datan kautta on luontevaa lähestyä liiketoiminnan prosesseja, ja tuottaa näin asiakkaalle lisähyötyä datasta.

Helpotusta monitoimittajaympäristön hallintaan

Tom näkee, että tietty maturiteettitaso on monessa kohtaa jo saavutettu pilven suhteen. 

Asiakkaat ovat mahdollisesti jo tunnistaneet datansa, kenties erilaisia Data Governance -mallejakin on jo pohdittu. Datakin on jo saatettu tuoda pilveen. Pilveistymisen myötä eteen tulee kuitenkin jälleen uusia ratkottavia haasteita.

Moni asiakas tuskailee tällä hetkellä erityisesti monitoimittajaympäristön hallinnan kanssa – varsinkin API-puolella sekä Microsoft Power Platformin yhteydessä. Etenkin suuremmilla yrityksillä on useita eri toimittajia erilaisille toteutuksille ja kerroksille, jotka kaikki kuitenkin vaikuttavat keskeisesti liiketoimintaan. Siiloutuneessa ympäristössä esimerkiksi tietoturvaan ja prosessien jatkuvuuteen liittyvät uhkakuvat pahimmillaan toteutuvat. Tällöin jokin kriittinen prosessi voi sakata kokonaan.

– Hallinta on iso teema pilveistyvässä maailmassa, Tom toteaa.

Kokonaisuuden hallinta sekä hallintamallit ovatkin yksi tärkeä osa-alue, johon Cloud1:n osaamisella tuodaan helpotusta. Erityisesti moinitoimittajaympäristössä voi olla hyödyllistä ottaa käyttöön käyttöliittymä dataa käyttävien toimittajien hallintaan, tai luoda erilaisia hyväksyntäjärjestelmiä tai datan ylläpitoon liittyviä, hallintaa helpottavia ratkaisuja.

Power BI:stä Power Platformiin

Yhtenä mielenkiintoisena osa-alueena nykyisissä tehtävissään Tom mainitsee myös Microsoftin Power Platformin laajamittaisen hyödyntämisen. Power Platformilla dataan, sen liittymiin ja prosesseihin tuotetaan pieniä käyttöliittymiä. Sen avulla on myös mahdollista ottaa prosessi haltuun käyttöliittymään tai jatkojalostaa dataa.

Power Platform on kokonaisuus, johon kuuluu Power BI:n lisäksi mm. Power Apps sekä Power Automate. Azureen yhdistettynä kokonaisuuden avulla saadaan tuotettua kattavia liiketoimintaratkaisuja.

Omalla maalla

Tom kertoo viihtyneensä Cloud1:lla hyvin. Erityisesti hän arvostaa sitä, että jokaisella on laaja mahdollisuus olla mukana Cloud1:n yhteisen tarinan luomisessa ja yrityksen kehittämisessä. 

Vaikka nyt ei enää koodata MikroMikolla tuhansien Basic-rivien kalastuspeliä, sama into luoda uutta ja rakentaa toimivia ratkaisuja on edelleen läsnä joka päivä.

“Tämä on se maailma, jossa viihdyn parhaiten.”

 

Avoimet työpaikat