<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Case SPR: Keskitetty tietovarasto tuo datan saataville

Suomen Punaisella Ristillä oli tarve parantaa datan saatavuutta ja hyödynnettävyyttä toimintansa kehittämisessä. Käytössä ollut asiakkuudenhallintajärjestelmä kaipasi lisäpaukkuja, sillä se ei yksin pystynyt palvelemaan järjestön tarpeita toivotulla tavalla. Cloud1:n toteuttaman uuden tietovaraston avulla tuotiin asiaan parannus.

Cloud1 on ollut jo usean vuoden ajan SPR:n kumppani esimerkiksi verkkokaupan integraatioprojekteissa. Tästä yhteistyö on laajentunut dataratkaisuihin, ja nyt kehitetään edelleen tietovarastointiin, tietomassojen siirtelyyn ja raportointiin liittyviä osa-alueita, sekä suunnitellaan näitä tukevaa kokonaisarkkitehtuuria.

Toteutettu tietovarasto tuo dataa esimerkiksi SPR:n varainhankintayksikön raportoinnin ja analytiikan tarpeisiin sekä vapaaehtoistoiminnan Oma Punainen Risti -palvelulle. Jatkossa tietovarastoa on tarkoitus hyödyntää myös muiden palvelujen tarpeisiin tarjoamalla jakelukerrokseen uusia rajapintoja.

Keskitetty tietovarasto tuo tehokkuutta varainhankinnan raportointiin ja analytiikkaan

Yksi uuden tietovaraston käyttäjistä on SPR:n varainhankintayksikkö. CRM-päällikkö Marianna Preller kertoo aiheesta lisää.

SPR:llä käytössä ollut vanha asiakkuudenhallintajärjestelmä joutui nöyrtymään massiivisten datamäärien edessä. Käytössä ollut ratkaisu ei sellaisenaan pystynyt tarjoamaan tarpeeksi kattavia raportointi- ja analyysimahdollisuuksia järjestön toiminnan kehittämiseksi.

Aikaisemmin tiedon hyödyntäminen oli hankalaa ja vaivalloista, sillä se vaati loputtomasti manuaalista työtä. Varainhankinnan kehittämistä ja analysointia varten oli tarpeellista saada kattavampi ymmärrys esimerkiksi siitä, miten lahjoittajat käyttäytyvät.

Nyt järjestö saa jatkuvaa reaaliaikaista raportointia heille tärkeistä asioista, ja pystyy paremmin kehittämään toimintaansa.

Preller kertoo, että uuden ratkaisun myötä moni asia on paremmin. Varainhankinnan tuloksien mittaaminen, analysointi ja raportointi on entistä ketterämpää. Tämän ansiosta myös varainhankinnan kehittämistyö on helpottunut.

Resursseja pystytään käyttämään järkevämmin ja tekeminen on jouhevoitunut. Henkilötyötunteja kuluu vähemmän manuaalisen työn tekemiseen. Laskentaa ja ennustuksia voidaan tehdä helpommin, ja järjestöllä on käytössään selkeä ja reaaliaikainen näkymä siihen, mitä tapahtuu.

– Aikaisemmin raportointi on ollut ikään kuin kuvakaappaus yhdestä asiasta. Nyt meillä on käytössä jatkuva ja reaaliaikainen näkymä, Preller kuvailee.

Jatkossa ratkaisua on tarkoitus viedä vielä pidemmälle ja lisätä hyödynnettävää dataa.

Cloud1 Data Hub -konsepti sovellettuna versiona

Nyt toteutettu tietovarasto on Data Hub -konseptin sovellettu versio, jossa on keskitytty ratkaisemaan järjestön tarpeita Data Hub -konseptin sisäänotto- ja jakeluvaiheiden avulla. Niiden avulla on pystytty korvaamaan vanhaan järjestelmään liittyviä haasteita, mutta samalla tuotettu lisäarvoa muille palveluille datan saatavuutta parantamalla.

Cloud1 Data Hub -konsepti yhdistää tiedon varastoinnin, jakelun sekä liiketoimintasovellusten väliset integraatiot yhdeksi kokonaisuudeksi. Ratkaisu ei ole sidottu yhteen käyttötarkoitukseen, vaan se pystyy kommunikoimaan monella erilaisella viestintämuodolla ja käsittelemään eri tyyppistä aineistoa, sekä jakelemaan sitä turvallisesti ja luotettavasti.

SPR:lle tehdyssä toteutuksessa datan sisäänvienti tapahtuu edelleen käytössä olevan asiakkuudenhallintajärjestelmän avulla. Järjestelmästä tieto tuodaan Azure SQL -tietovarastoon, jossa dataa käsitellään, täsmäytetään ja siivotaan, sekä jaellaan edelleen rajapintojen avulla. Tämä on jatkossa mahdollista skaalata vielä suurempien tietomassojen varastointiin soveltuvaan Azure SQL Data Warehouseen.

Azure SQL Data Warehouse integroituu saumattomasti esimerkiksi Azure Active Directoryn, Azure Data Factoryn, Azure Data Lake Storagen, Azure Databricksin sekä Microsoft Power BI:n kanssa, jonka ansiosta kokonaisvaltaisen modernin data platformin rakentaminen onnistuu Azuren palveluilla.

Järjestötoimijan Erityistarpeet Huomioitiin Projektissa

Marianna Preller on tyytyväinen sujuvaan yhteistyöhön Cloud1:n kanssa. Erityisesti hän arvostaa sitä, että kumppani on osannut huomioida järjestötoimijan erityistarpeet ja suositella juuri heille parhaita ratkaisuja.

– Olemme olleet tyytyväisiä Cloud1:iin, sillä he ovat ymmärtäneet meidän erityiset haasteemme ja ajatelleet meidän parastamme. He ovat osanneet ehdottaa juuri meille sopivia ratkaisuja, Preller korostaa.

Myös projektia Cloud1:n puolelta luotsannut Aki Piisinen kehuu yhteistyön sujuvuutta. SPR:n henkilökunnan osaaminen ja into oppia uutta saavat erityistä kiitosta. Lisäksi projekti on ollut tekijöille mielekäs, sillä organisaatioiden arvot kohtaavat.

Datan hyödyntäminen jatkuu

Kehitystyö jatkuu tästä eteenpäin vaiheittain. Datan hyödynnettävyyttä ja tietovaraston kehittämistä jatketaan, ja dataa saatetaan rajapintojen kautta yhä uusien palveluiden käyttöön.

Juuri näin Cloud1:n Data Hub -konseptin on tarkoituskin toimia: modulaarisena ja skaalautuvana ratkaisuna, joka tarjoaa organisaatiolle modernin data platformin toiminnan datalähtöiseen kehittämiseen pilven parhaat puolet hyödyntäen.