<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cloud1

Asiakkaiden kontaktihenkilöiden tietosuojaseloste

Cloud1 Oy on sitoutunut suojaamaan henkilötietosi. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka pidämme Asiakkaiden kontaktihenkilöiden henkilötiedot turvassa. Lisäksi tässä kuvataan miten käsittelemme kontaktihenkilötietoja liiketoiminnan tapahtumien yhteydessä.

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja aina vain soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Cloud1 Oy toimii asiakkaidemme kontaktihenkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Yhteystietomme ovat:
Yhteyshenkilö: Tommi Turkki
Sähköposti: tommi.turkki@cloud1.fi
Puhelin: +358 50 486 0215

Halutessasi lisätietoja henkilötietojesi suojasta, ota yhteyttä ensisijassa sähköpostitse: tietosuoja@cloud1.fi

Kontaktihenkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Kontaktihenkilötietojen käsitteleminen perustuu:

 • Cloud1 Oy:n oikeutettuihin etuihin – henkilötietojesi käsitteleminen on välttämätöntä liiketoimintamme harjoittamiseen (esim. yhteydenpito asiakkaaseen) ; tai
 • Suostumukseen, esim. tiedotteidemme tai uutiskirjeidemme tilauksen muodossa. Suostumuksesi voit perua halutessasi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@cloud1.fi

Kontaktihenkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme vain seuraavia, aina liiketoiminnan kannalta tarpeellisia, asiakkaan kontaktihenkilötietoja:

 • Yrityksen nimi
 • Rooli yrityksessä
 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Digitaalisten palveluidemme käyttöä

Keräämme kontaktihenkilötietoja seuraavilla tavoilla:

 • Asiakkaan kontaktihenkilö täyttää itse digitaalisesti yhteystiedot sovelluksessamme
 • Tapaamisessa, puhelussa tai sähköpostilla vastaanotetaan kontaktihenkilötietotoja asiakassuhteeseen liittyen
 • Kontaktihenkilön työnantaja tai Cloud1 Oy:n työntekijä ilmoittaa kontaktihenkilön tiedot

Henkilötietojen antaminen Cloud1 Oy:lle ei ole lakisääteistä, mutta Cloud1 Oy edellyttää tiettyjen henkilötietojen keräämistä ja käsittelemistä, jotta liiketoiminta (esimerkiksi kaupallisen sopimuksen tekeminen) on mahdollista Cloud1 Oy:n kanssa. Näiden henkilötietojen puuttuminen voi rajoittaa tai estää kokonaan Cloud 1 Oy:n ja asiakasyrityksen välisen liiketoiminnan.

Kontaktihenkilötietojen luovuttaminen

Kontaktihenkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muille rekisterinpitäjille. Cloud1 Oy voi kuitenkin joutua luovuttamaan henkilötietoja pakottavaan lainsäädäntöön perustuen, esim. toimivaltaisille viranomaisille.

Kontaktihenkilötietojen siirtäminen, mukaan lukien siirrot kolmansiin maihin

Cloud1 Oy voi tapauksen mukaan käyttää luotettavia ja hyvämaineisia palveluntarjoajia (esimerkiksi IT-palveluja) kontaktihenkilötietojen käsittelemiseen. Tällöin kontaktihenkilötietoja siirretään palveluntarjoajille. Näihin palveluihin voi kuulua, muun muassa sellaisen tietojenkäsittelyinfrastruktuurin, -ohjelmistojen ja -sovellusten toimittaminen, joita Cloud1 Oy:n tyyppisen pilvipalveluun keskittyvän toimijan liiketoiminnassa tavanomaisesti käytetään henkilötietojen käsittelemiseen.

Cloud1 Oy edellyttää pakottavan tietosuojalainsäädännön (mukaan lukien Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, EU 2016/679) mukaisesti, että sen käyttämät palveluntarjoajat tekevät sitovan sopimuksen kontaktihenkilötietojen käsittelemisestä.

Cloud1 Oy voi osana liiketoimintaansa siirtää kontaktihenkilötietoja myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella toimiville alihankkijoille. Tällaisia alihankkijoita ovat muun muassa (8/2021): Microsoft Azure -, Microsoft Dynamics -, HubSpot-palveluita toimittavat alihankkijat. Tällöin Cloud1 Oy luottaa joko Euroopan komission riittävyyspäätöksiin tai Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin (tilanteen mukaan Euroopan unionin tuomioistuimen ns. Schrems II -tuomion (C-311/18) mukaisilla vaatimuksilla täsmennettynä) asianmukaisina ja soveltuvina suojatoimenpiteinä tällaisille kansainvälisille henkilötietojen siirroille.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Cloud1 Oy ei tee profilointia asiakkaiden kontaktihenkilötietojen perusteella. Cloud1 Oy ei tee päätöksiä asiakkaiden kontaktihenkilöiden tiedoilla automaattisen päätöksenteon keinoin.

Kontaktihenkilötietojen käsittely

Asiakkaan kontaktihenkilötietojen käyttötarkoitukset ovat:

 • Markkinointitapahtumat, myyntiprosessi, laskutusprosessi
 • Jatkuvan palvelun tuotantoasiat
 • Asiakaspalautteen kerääminen

Kontaktihenkilötietojen säilyttäminen

Kontaktihenkilötietoja säilytetään 10 vuotta viimeisestä liiketoimesta asiakasyrityksen ja Cloud1 Oy välillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on milloin tahansa oikeus:

 • saada kopio kontaktihenkilötiedoista ja tietojen käsittelystä
 • tarkistaa ja vahvistaa henkilötietojen virheettömyys ja korjauttaa epätäydelliset tai vanhentuneet henkilötiedot
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun se tapahtuu oikeutetun edun nojalla tai markkinnointitarkoituksiin
 • saada kontaktihenkilötietoja poistetuksi, jos tiedot eivät ole enää tarpeellisia ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin nähden
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn keskeyttämistä
 • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetun toimistolle

Oikeuksiesi toteuttamiseksi voit aina ottaa yhteyttä tietosuoja@cloud1.fi

Tietoturva

Olemme toteuttaneet asianmukaisesti organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä estääksemme asiattoman pääsyn tietoihin, suojataksemme henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta ja luvattomalta luovuttamiselta.

Nämä toimenpiteet sisältävät mm. viruksentorjunnan, asianmukaisen viestien suojaamisen, palomuurijärjestelyt. Tietoturvaan liittyviä vaatimuksia seurataan asianmukaisesti IT-järjestelmien pääsynhallinnan muodossa.

Henkilötietoja käsittelevät Cloud1 Oy työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu asianmukaisesti myös tietosuojan ja tietoturvan osin.

Evästekäytäntö

Käytämme evästeitä ainoastaan suostumuksellasi (pois lukien välttämättömät evästeet, joiden käyttö on tarpeen verkkosivujemme toiminnan mahdollistamiseksi).

Tämän selosteen päivitykset

Voimme muuttaa tai täydentää tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tämä seloste luetaan säännöllisesti.

Version voimaantulo 30.9.2021