<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Palvelumme

Autamme yrityksiä siirtymään datan säilyttämisestä sen laaja-alaiseen hyödyntämiseen.

Data on arvokasta, kun

se lisää näkyvyyttä, ymmärrystä ja mahdollistaa paremmat päätökset.

sen avulla voidaan kehittää liiketoimintaa ja optimoida prosesseja.

se mahdollistaa tuotteistamisen ja palvelullistamisen.

Datasta liiketoimintahyötyä

Hyvin hallittu data luo mahdollisuuksia prosessien digitalisoimiselle sekä uusien datavetoisten kyvykkyyksien rakentamiselle. Data mahdollistaa syvempää asiakasymmärrystä, liiketoiminnan lisääntynyttä tuottavuutta, parempaa päätöksentekoa sekä kokonaan uusien innovaatioiden kehittämistä. Digitalisaation ja pilvitransformaation nopeassa kehityssyklissä asiakkaan liiketoimintadatan hallinta on entistäkin tärkeämpää. Jotta data tuottaa lisäarvoa liiketoiminnalle, sitä on pystyttävä hyödyntämään laaja-alaisesti perinteisten järjestelmärajojen yli. Lue lisää palveluistamme ja ota yhteyttä - varmistetaan datasi kokonaisvaltainen hyödyntäminen yhdessä.

KV1_5049

Jatkuvat palvelut

Jatkuvat palvelumme tarjoavat kriittisen tuen yrityksesi Azure-pohjaisille ratkaisuille, varmistaen niiden sujuvan toiminnan ja tehokkuuden ympäri vuorokauden. Palvelumme kattavat SLA:n mukaisen monitoroinnin, vianselvityksen, palvelupäälliköinnin, ongelmanhallinnan, pienkehityksen sekä laajan valikoiman muita tukitoimia. Tiimimme on koulutettu käyttämään ITIL-lähtöisiä prosesseja ja työkaluja, jotka yhdessä räätälöityjen vastuumatriisien kanssa takaavat, että jokainen asiakas saa juuri heidän tarpeisiinsa sopivan palvelun.

Tarjoamme myös 24/7 tukipalvelua niille asiakkaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea liiketoimintansa tueksi. Tämä palvelu on suunniteltu tukemaan kaikenkokoisia yrityksiä eri toimialoilla, finanssisektorista energia-alaan, tarjoten joustavuutta ja luotettavuutta Azure-ratkaisujen hallinnassa.

Konsepti- ja alustapalvelut

Konsepti- ja alustapalvelumme tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja, jotka nopeuttavat asiakkaidemme teknologista kehitystä ja digitalisaatiota. Palvelumme sisältävät valmiita alustaratkaisuja, kuten IoT-alustat ja Azure AI/ML -konseptit, jotka kiihdyttävät kehitystä ja mahdollistavat nopeamman markkinoille pääsyn. Tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja, jotka on suunniteltu vastaamaan asiakkaidemme yksilöllisiä tarpeita ja liiketoiminnan haasteita.

Palvelumme mahdollistavat asiakkaiden siirtää painopistettään nopeammin liiketoiminnan kehitystarpeisiin, tarjoten samalla kiinteähintaisia tai budjetin mukaisia toteutuksia. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme hyödyntämään uusimpia teknologioita ja innovaatioita, parantaen samalla heidän kilpailukykyään ja tehokkuuttaan.

Cloud1 Data Hub on arkkitehtuuri- ja toimintakehys, jolla mahdollistetaan datan laaja hyödyntäminen pilvipalvelualustaa käyttäen. Moderni ja skaalautuva data platform auttaa yrityksiä hyödyntämään arvokasta dataansa monipuolisesti, esimerkiksi palveluiden tarjoamisessa ja päätöksenteon tukena, ja luo yhden totuuden dataan.

ura-azure-data-developer-600
cloud1_7407744

Projektipalvelut

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka on suunniteltu tukemaan asiakkaidemme liiketoiminnan tavoitteita Microsoft-teknologialähtöisten projektien avulla. Palvelumme kattavat projektin elinkaaren alusta loppuun, mukaan lukien suunnittelun, toteutuksen ja jälkiseurannan. Käytämme asiakkaan tarpeisiin mukautuvia projektinhallintamalleja, jotka takaavat projektien sujuvan etenemisen ja onnistumisen.

Toimitustiimimme varmistaa, että kaikki projektit toteutetaan sovitun menetelmän ja laadun mukaisesti. Ratkaisumme on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta, tehokkuutta ja innovatiivisuutta - palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa ja pysymään kilpailun kärjessä.

 

Jatkuvat kehityspalvelut

Tuemme jatkuvien kehityspalveluidemme avulla asiakkaidemme liiketoiminnan ja teknologian kehitystä. Keskitymme DevOps- ja DataOps -mallien hyödyntämiseen. Palvelumme mahdollistavat jatkuvan kehityksen, integraation ja toimituksen, mikä parantaa toimituksen laatua ja nopeuttaa projektin toteutusta. 

Tarjoamme asiantuntemusta data-analytiikassa, integraatioissa, AI&ML-projekteissa sekä Azuren erilaisissa teknisissä ja liiketoiminnallisissa kehitystarpeissa. Käytämme Microsoftin tukemia työkaluja ja palveluita, jotka mahdollistavat sujuvan ja kustannustehokkaan kehityksen.

ura-azure-data-engineer-600
cloud1-digitaalisen-arkkitehtuurin-ohjaus

Advisor-palvelut

Advisor-palvelumme tarjoavat asiantuntija-apua, joka auttaa asiakkaitamme yhdistämään liiketoiminnan ja teknologian tavoitteet. Palvelumme keskittyvät strategiseen neuvonantoon, teknologiakehityksen suunnitteluun ja organisaation kyvykkyyksien kehittämiseen. Autamme asiakkaitamme kehittämään heidän omia kyvykkyyksiään, erityisesti datakehittämisen ja digitaalisen transformaation alueilla.

Tarjoamme myös tukea monitoimittajaympäristöissä toimimiseen, varmistaen, että kaikki kehitystyöt ovat asiakkaan edun mukaisia. Tavoitteenamme on kiihdyttää asiakkaidemme saavutuksia, tarjoten samalla uusia näkökulmia ja ratkaisuja, jotka parantavat heidän liiketoimintansa laatua ja tehokkuutta.

Teknologioitamme

Machine Learning
SQL Server
Analysis Services
Databricks
Synapse Link
Logic Apps
API Management
Power BI
App Service
Content Delivery Network
Functions
Service Bus
DevOps
Power Apps
Storage
Service Fabric
Power Automate
Purview
Terraform
CosmosDB
iot Hub
Data Factory
Data Warehouse
Delta Lake
Entra ID
Event Hub
Media Services
Notification Hubs
Scheduler
Search
Stream Analytics

Ota yhteyttä