<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Case NRC Group: Jatkuva palvelu varmistaa datan laadun

NRC Group on Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija, joka työllistää noin 2 000 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa yritys on maan suurin rauta- ja raitioteiden rakentaja sekä radan kunnossapitäjä.

Liiketoiminnalla Luotettava Data Käytössä

Tietohallintojohtaja Anu Asikainen vastaa NRC Group Suomen maayhtiön IT-infrastruktuurista. Suomessa pitkä yhteistyö tietovarastoinnin, integraatioalustan ja raportointiratkaisujen kehittämisestä Cloud1:n kanssa loi luontevan jatkumon jatkuvien palvelujen kumppanuudeksi.

Keskeisenä tekijänä arjen sujuvuudessa ovat liiketoimintajärjestelmien väliset luotettavat integraatiot. Raportoitavan datan, jolla liiketoimintaa johdetaan, on oltava ajantasaista ja luotettavaa. Datan on siirryttävä eri järjestelmien välillä oikea-aikaisesti ja häiriöttä.

Integraatioalustassa häiriötilanteita voivat aiheuttaa esimerkiksi tietoliikennekatkokset tai sovellusrajapinnassa tapahtuvat virheet.

– IT on olemassa, jotta liiketoiminnan arki olisi mahdollisimman sujuvaa ja mahdollisimman paljon asioita hoituisi automatisoidusti, Anu kertoo.

HäiriötilanteessaIT-organisaatiota tukevalla jatkuvalla palvelulla on tärkeä rooli. Palvelu varmistaa, että mikäli poikkeamia syntyy, ne ratkaistaan mahdollisimman nopeasti.

– Mitä pikemmin virhetilanteet pystytään havaitsemaan, sen parempi, Anu summaa.Kehitysyhteistyöstä jatkuvien palvelujen kumppanuudeksi

Kehitysyhteistyöstä jatkuvien palvelujen kumppanuudeksi

Pitkäaikaisen kumppanuuden ansiosta jatkuvat palvelut ja kehitystyö on voitu nyt yhdistää. Ylläpidon ja kehitystyön toteuttaminen samanaikaisesti tuo mukanaan monia synergiaetuja. Aikaisemman projektityön osana on jo opittu tuntemaan kriittiset liiketoimintaprosessit ja -sovellukset, sekä niiden ominaispiirteet. Erilaisten virhetilanteiden selvittäminen sujuu nopeammin, kun ympäristöt ja prosessit ovat tuttuja.

Ongelmien juurisyiden ymmärtäminen on keskeistä, jotta poikkeamatilanteita pystytään ennakoimaan ja automaattiset hälytykset asettamaan varmasti oikeaan kohtaan prosessia.

Jatkuvien palvelujen sujuvuuden lisäksi synergiaetuja saadaan myös kehittämiseen. Prosessit pystytään huomioimaan helpommin, kun ne ovat entuudestaan tuttuja. Lisäksi hallinnollinen ajankäyttö on tehokasta, kun osin sekä kehitystyötä että ylläpidon toteuttamista voidaan koordinoida samoissa palavereissa. Tämä säästää kalenteriaikaa sekä asiakkaalta että toimittajalta.

Avoin vuoropuhelu yhteistyön ytimessä

Anu nostaa yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä onnistuneessa yhteistyössä Cloud1:n kanssa avoimen kommunikaation. On tärkeää, että yhdessä tunnistetaan kriittiset prosessit, joihin pitää reagoida välittömästi.

Liiketoiminnan palaute on hyvin tärkeää ja sitä käydään läpi yhdessä Cloud1:n kanssa. Avoin kommunikaatio toimii myös vastavuoroisesti – kumppanilta saadaan hyviä kehitysehdotuksia ja ajatuksia toiminnan tehostamiseksi ja parantamiseksi.

Kun asiat sujuvat, liiketoiminta voi keskittyä tärkeimpään – IT ja jatkuvat palvelut pitävät taustalla huolta, että data on laadukasta ja virheetöntä.