<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

6 kuukauden välitilinpäätös – ovatko rekrytoinnin lupaukset lunastettu?

Ratkaisuarkkitehti Aleksi Partanen toteuttaa Azure Data Platformeja monen eri toimialan asiakkaille. Aleksin heiniä on erityisesti ratkaista se, mitä tapahtuu ennen sitä vaihetta, kun dataa aletaan hyödyntämään esimerkiksi raportoinnissa. 

Usein asiakkaiden prosesseista kertyy runsaasti dataa, mutta sen hallinta on monelle organisaatioille haasteellista. Lisäksi data voi olla heikosti hallittua. Keskitetty Data Platform tarjoaa ratkaisun siihen, että data on hyödynnettävissä yhdessä paikassa – selkeällä ja hallitulla tavalla.

Data Platform tarjoaa siis yhden rajapinnan dataan, jota organisaatiolla on käytettävissä. Peruskyvykkyyden rakentamisen jälkeen voidaan siirtyä tuottamaan datasta informaatiota, jaella dataa sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille, ja auttaa yrityksiä hyödyntämään dataansa paremmin.

Uusiin haasteisiin, vaikka oikeastaan ei pitänyt

Vaikka Aleksi ei alunperin varsinaisesti ollut etsimässä uusia haasteita, päätti hän reilu puoli vuotta sitten kuitenkin katsoa kortin avoimin mielin, kun häntä pyydettiin haastatteluun Cloud1:lle. Ilman suuria ennakko-odotuksia käynnistynyt keskustelu vakuutti Aleksin siitä, että Cloud1 on se paikka, jossa juuri nyt kannattaa olla. Erityisesti mahdollisuus työskennellä uusimpien Azure-tuotteiden ja -palvelujen parissa puhutteli.

Cloud1 on keskittynyt vahvasti Azure-teknologiaan, data-arkkitehtuureihin ja monipuolisiin dataan liittyviin ratkaisuihin. Teknologinen keskittyminen rajaa jo itsessään pois rönsyjä, mutta tämän lisäksi on tärkeää pysyä kehityksen eturintamassa myös laajemmin.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä siitä, miten edelläkävijyys näkyy käytännössä, on esimerkiksi taannoinen Private Preview -pilotti, jossa Cloud1 testasi vielä julkaisemattoman Azure Synapsen mahdollisuuksia asiakkaan ympäristössä. Lue pilotista blogista. Se, että Cloud1 valikoituu kumppaniksi uusien, vielä julkaisemattomien tuotteiden pilotointiin, kertoo paljon tasosta, jolla yrityksessä ollaan.

Rekrytointiprosessi antoi realistisen kuvan yrityksestä.

aleksi-partanen-cloud1-2

Mitä monimutkaisempi haaste, sen parempi

Aleksi nauttii suuresti ongelmanratkaisusta. Haasteita lähestytään asenteella “mitä kinkkisempi ongelma, sen parempi”. Ongelmanratkaisun lisäksi motivaatiota pitää yllä mahdollisuus oman osaamisen kasvattamiseen.

Aleksin tavoitteena on paitsi kasvattaa osaamista mahdollisimman syvälle, myös leveälle. Aleksi pitää mahdollisuutta kehittää omaa osaamista yhtenä tärkeimpänä motivaatiotekijänä työssä, kenties jopa tärkeämpänä kuin palkka tai muu kompensaatio. Koska IT-ala on kovin kilpailtu rekrymarkkinoilla, on pelkästään palkkatasolla haastavaa erottautua. Monelle tekijälle Aleksin tapaan oman osaamispääoman kasvattaminen onkin se tärkeämpi juttu.

Cloud1:lla osaamiseen on jopa pakko panostaa systemaattisesti, sillä ala kehittyy kovaa vauhtia. Edelläkävijyyttä markkinoivan yrityksen olisi vaarallista jämähtää paikoilleen, sillä ohi pääsee lujaa sekä oikealta että vasemmalta.

Osaamista kehitetään Cloud1:lla paitsi asiantuntijoiden oman henkilökohtaisen osaamisen kautta, myös ajankäytön allokoinnilla ja organisoitumismallin avulla. Tekijöitä ei profiloida pelkästään tietyn yksittäisen osa-alueen spesialisteiksi, vaan asiantuntijoille annetaan liikkumavaraa oman kiinnostuksen ja motivaation mukaisesti. Toisaalta myös monen eri alan asiakkuudet tuovat joka päivä eteen uusia näkökulmia ja tarpeita datalle – ja pakottavat näin taklaamaan haasteita uusista näkökulmista. Myös reflektointiin ja prosessien sisäiseen kehittämiseen on varattu hyvin aikaa.

Ovatko lupaukset lunastettu?

Miltä reilun 6 kk kokemuksella nyt vaikuttaa? Lupaukset on lunastettu, Aleksi vakuuttaa. Vaikka odotukset olivat kovat, niihin on vastattu.

Sisäiseen kehittämiseen saa osallistua, eikä henkilöstöä ajatella robottimaisina resursseina. Kollegat ovat asiantuntevia ja mukavia, ja tukevat toisiaan. Turhaa byrokratiaa ei ole näkynyt, vaan homma on joustavaa.

On hienoa, että halutessaan pääsee osallistumaan firman kehittämiseen.

aleksi-partanen-cloud1-3

Erityisen vaikutuksen Aleksiin on tehnyt se, miten reilusti asiakkaita lähestytään. Kiintopisteenä kaikessa tekemisessä on läpinäkyvyys ja se, että Cloud1 pyrkii tekemään itsensä tietyllä tavalla korvattavaksi. 

Reiluus on yksi osa Cloud1:n arvoja, joten on hienoa, että arvo ilmentyy käytännön tasolla. Se näkyy asiakastyössä esimerkiksi siten, että asiakasta ei siis koskaan haluta ajaa tilanteeseen, jossa se olisi yhden toimittajan loukussa. Projekteissa laskutetaan vain siitä työstä, mitä on tehty. Projektin tavoitehinta ei ohjaa laskutusta, vaan tehty työ.

Aleksi kokee, että tällainen toimintatapa on sekä Cloud1:n että asiakkaan etu, sillä hyvät asiakassuhteet ja luottamukseen pohjaava kumppanuus ovat yleensä avain menestyksekkääseen lopputulokseen. Tällaisessa asetelmassa on mielekästä työskennellä asiakasrajapinnassa.

Tutustu avoimiin paikkoihin täältä: ura.cloud1.fi