<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Vikatilanteita välittävä tikettikone vai ennakoivaa ylläpitoa?

Minna Sarajuuri työskentelee palvelupäällikkönä Cloud1:n Pro Jatkuvuuspalveluissa.

Jatkuvuuspalveluissa varmistetaan, että asiakkaalle kehitetty palvelu tai ratkaisu toimii moitteetta. Samalla valvotaan, että kriittiset ajot onnistuvat ja että kapasiteetti säilyy riittävänä.

Jatkuvuuspalvelujen tuottama ylläpito antaa asiakkaille tärkeää tietoa ympäristön toiminnasta. Keskeistä on se, että asiakkaalle toteutetun projektin jälkeen ylläpito sujuu katkoksitta, ja asiakkaan kokemus säilyy mahdollisimman laadukkaana.

Tärkeää tilannetietoa, ennakoiden

Toteutuvatko kriittiset ajot normaalilla vauhdilla vai havaitaanko hidastumista?

Mistä mahdolliset poikkeamat johtuvat?

Riittääkö kapasiteetti?

Tässä on muutama esimerkki kysymyksistä, joihin jatkuvuuspalvelut pyrkivät vastaamaan.

Cloud1:lla nähdään, että ylläpidon ei tulisi olla vain vikatilanteita välittävä tikettikone. Sen sijaan mukaan halutaan ottaa edistyneempiä elementtejä. Ongelmatilanteista tarvitaan tieto reaaliaikaisesti, jopa ennakoiden. Näin vältetään viiveet, jotka monesti saattavat koitua kalliiksi asiakkaalle.

Näistä syistä Cloud1:n jatkuvuuspalveluissa tavoitteena on automatisoida monitorointiprosessi mahdollisimman pitkälle. Näin, kun jostakin asiasta tulee hälytys tai tukipyyntö, se on jo suoraan asian ytimessä. Ylläpitoon tarvittavat monitorointivalmiudet huomioidaan ja rakennetaan toteutuksiin jo osana projektia, jotta järjestelmän tilan kannalta tärkeät tiedot saadaan välittymään mahdollisimman reaaliaikaisesti jatkuvuuspalvelujen monitorointijärjestelmään.

Kun palvelu toimii hyvin, asiakas ei välttämättä edes huomaa, että palvelu on käynnissä. Keskiössä on paitsi sujuva monitorointiprosessi, myös sujuva ja selkeä kommunikointimalli asiakkaan kanssa. Näiden määrittelemiseksi asiakkaan kanssa sovitaan yhteiset kommunikointitavat, palvelukokoukset, SLA:t ja raportoinnit ennen jatkuvuuspalveluihin kiinnittymistä.

Cloud1:n jatkuvuuspalveluja, kuten muutakin tekemistä yrityksessä, ohjaavat Cloud1:n arvot. Erityisesti reiluuden ja ammattimaisuuden periaatteet sopivat hyvin ajatuksiin jatkuvuuspalvelujen roolista. Asiakkaalle halutaan tuottaa mahdollisimman laadukas kokemus, ja palvelu on lähellä asiakasta. Projekti nähdään pikemminkin jatkumona, kuin alku- ja loppupisteenä. Ratkaisuja mietitään asiakkaan parhaaksi.

Teknologian houkutus

Minnalla on pitkä tausta IT:n parista erilaisista tehtävistä. Cloud1:lle hänet toi halu keskittyä syvällisemmin uusiin teknologioihin. Myös palvelupäällikön on hyvä tuntea asiakkaan ympäristöjä ja ymmärtää kokonaisuuksia, joista puhutaan. Ammatillinen syventyminen Azuren eri osa-alueisiin onkin erittäin motivoivaa.

Minna Sarajuuri | Cloud1

“Vanhaan maailmaan vilkkuvine servereineen konehuoneissa ei enää ole paluuta” – Minna Sarajuuri, Cloud1

Minnan vahvuuksiin kuuluu sekä liiketoiminnan, että IT:n tarpeiden sujuva ymmärtäminen. Tästä on huomattavaa etua myös nykyisessä työssä. Asioista täytyy pystyä viestimään olematta liian tekninen, ja toisaalta tarvittaessa taas hyvinkin tekninen.

Cloud1 ei ollut yrityksenä Minnalle aikaisemmin tuttu. Innostavat keskustelut Cloud1:a luotsaavan Harri Puupposen kanssa kuitenkin vakuuttivat siitä, että käsissä on kortti, joka kannattaa katsoa.

Eikä päätös ole kaduttanut. “Magee työilmapiiri”, kuten Minna asian kuvaa, imaisee mukaansa. Suuressa organisaatiossa vastuuta voi olla helpompi siirtää tiimitasolle tai yksikkötasolle. Täällä vastuuta ei pääse pakoon. Ja se on hyvä asia.