<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Azurella pilvestä kaikki irti

Microsoft Azure on jatkuvasti laajeneva globaali pilvipalvelu, joka auttaa organisaatioita vastaamaan liiketoiminnan haasteisiin.

Azure-API-Management

Moderni pilvitransformaatio

Microsoft Azure

Azure on Microsoftin julkinen pilvipalvelu.

Azure mahdollistaa monipuolisten palveluiden rakentamisen nopeammin ja kustannustehokkaammin joustavasti skaalautuvaan ympäristöön.

Pilvi tarjoaa useita hyötyjä perinteiseen konesaliympäristöön verrattuna. Niitä ovat esimerkiksi:

 • Kustannustehokkuus
 • Nopeus
 • Globaali skaalautuvuus
 • Tuottavuus
 • Suorituskyky
 • Luotettavuus
 • Turvallisuus

Pilvipalvelut jaetaan usein eri tasoihin:

IaaS (Infrastructure as a Service) eli infrastruktuuri palveluna tarkoittaa sitä, että esimerkiksi oman konesalin sijaan palvelinkapasiteetti hankitaan verkosta. Palvelun toimittaja huolehtii virtuaalipalvelinten laitteistoista ja ylläpidosta, mutta asiakkaan vastuulle jää mm.  käyttöjärjestelmien, tietokantojen ja tietoturvan hallinta. Cloud1:n toteutuksissa IaaS on käytössä lähinnä silloin, kun jollekin ohjelmistolle ei löydy vaihtoehtoa natiiveista pilviohjelmistoista. 

PaaS (Plaform as a Service) eli alusta palveluna tarkoittaa nimensä mukaisesti sovellusalustaa ohjelmistojen kehittämiseen ja julkaisuun. PaaSin ideana on hyödyntää valmiita pilvipohjaisia palveluita, jotka vähentävät koodaamisen tarvetta. Kaikki Cloud1 Data Hub -toteutukset ovat esimerkkejä PaaSin hyödyntämisestä pilvessä. Azure PaaSissa palvelininfran ylläpidosta vastaa Microsoft.

SaaS (Software as a Service) eli ohjelmisto palveluna tarkoittaa sitä, että asiakaskohtaisten ympäristöjen ja palvelinten sijaan ohjelmisto toimii palveluna suoraan pilvestä. Palvelun toimittaja tarjoaa käytännössä siis valmiin ohjelmiston käytettäväksi, ja käyttäjä maksaa siitä käytön mukaan.

 

Azuren hyödyt

Mitä Azure mahdollistaa?

Microsoft Azure on jatkuvasti laajeneva globaali pilvipalvelu, joka auttaa organisaatioita vastaamaan liiketoiminnan haasteisiin. Azure mahdollistaa uusien sovellusten kehittämisen, hallinnan ja käyttöönoton nopeasti ja ketterästi.

Tuottavuus

Azure tarjoaa yli sata end-to-end -palvelua, joiden avulla sovelluskehitykseen kuluva aika ja koodaamisen tarve vähenee.

Älykkäät ratkaisut

Azuren data- ja AI -palvelut mahdollistavat aidosti älykkäiden ratkaisujen toteuttamisen.

Hybridipilvi

Azure on suunniteltu toimimaan joustavasti ja turvallisesti muiden pilvi- ja konesaliympäristöjen kanssa.

Turvallisuus

Ympäristön turvallisuus on helppo varmistaa Azuren alan kattavimman compliance-portfolion avulla.

Microsoft Azuren etuja ovat esimerkiksi:
 • Globaali skaalautuvuus
 • Käyttöönoton nopeus ja helppous
 • Käyttöpohjainen hinnoittelu
 • Joustava hallinta
 

AZURE PAAS

Platform as a Service

Cloud1 tarjoaa PaaS-tason palveluita.

Azure PaaS on kattava kehitys- ja käyttöönottoympäristö, jolla voi toteuttaa ratkaisuja aina yksinkertaisista pilvipohjaisista sovelluksista monimutkaisiin enterprise-yrityssovelluksiin. Tarvittavat palvelinresurssit ostetaan pilvipalveluntarjoajalta pay-as-you-go -periaatteella.

PaaS-palvelussa koko perusinfra on ulkoistettu Microsoftille, jolloin voidaan keskittyä kehitystyökaluihin, business intelligence (BI) -palveluihin sekä tietokannan hallintajärjestelmiin. PaaS on suunniteltu tukemaan koko kehittämisen elinkaarta aina ohjelmiston rakentamisesta testaukseen, käyttöönottoon, hallintaan ja päivittämiseen.

Microsoft panostaa valtavasti pilveen, ja uusia palveluita ja ominaisuuksia tulee Azureen viikoittain. Pilvipohjaisia palveluita ei tarvitse erikseen päivittää, vaan uusimmat versiot ovat aina kehittäjien käytössä.

Azure PaaS:n avulla yritykset saavat tuntuvia kustannussäästöjä, sillä se vähentää ohjelmistolisenssien ostamisen ja hallinnan kustannuksia sekä monimutkaisuutta. Taustalla olevaa infrastruktuuria, erillisiä kehitystyökaluja tai muita ylimääräisiä resursseja ei tarvitse hankkia erikseen.

Kaikki Cloud1 Data Hub -toteutukset ovat esimerkkejä PaaS-tason ratkaisuista. Lue lisää asiakastarinoistamme.

Organisaatiot hyödyntävät Azuren PaaS -palveluja esimerkiksi:

Development Framework

PaaS tarjoaa development frameworkin, jota kehittäjät voivat käyttää pilvipohjaisten sovellusten kehittämiseen tai muokkaamiseen. PaaS mahdollistaa sovellusten luomisen sisäänrakennettujen ohjelmistokomponenttien avulla. Pilviominaisuudet, kuten skaalautuvuus, saatavuus ja multi tenant -malli sisältyvät palveluun, mikä vähentää koodaamiseen kuluvaa aikaa.

Data-analytiikka ja BI

Azure PaaSin mukana tulevat datan kehitystyökalut mahdollistavat datan louhinnan ja analysoinnin sekä tuoreiden näkökulmien löytämisen liiketoimintadataan. Uudet tavat tarkastella ja käsitellä dataa parantavat ennustettavuutta, helpottavat investointien tuoton laskemista ja mahdollistavat parempien liiketoimintapäätösten tekemisen dataan pohjautuen.

Azure PaaSin etuja ovat esimerkiksi:
 • Data- ja analytiikkatyökalut ovat käytettävissä heti, jolloin voidaan keskittyä tietokantakyselyjen ja algoritmien rakentamiseen
 • Koodaamiseen kuluva aika vähenee
 • Saadaan lisää kehityskykyä
 • Kehittäminen useammalle alustalle helpottuu
 • Kustannussäästöt pay-as-you-go -mallin ansiosta
 • Kehitysympäristö on käytettävissä verkossa, jolloin kehitystyö ei ole sidottu maantieteelliseen sijaintiin
 • Sovelluksen elinkaaren hallinta tehostuu
cloud1-digitaalisen-arkkitehtuurin-ohjaus

Visio

Data edellä pilveen

Datakeskeinen pilvitransformaatio edellyttää ajattelutavan muutosta. Cloud1:n visiossa järjestelmäkeskeisestä näkökulmasta siirrytään ratkaisu- ja datakeskeiseen ajatteluun.

 

Lue lisää

Teknologiat ja palvelut

Teknologiat, joilla pääasiassa työskentelemme

Azure tarjoaa sovelluskehitykseen ja infrastruktuurin rakentamiseen kattavan valikoiman palveluja ja ominaisuuksia. Tässä niistä muutamia, jotka ovat käytössämme päivittäin.

 • Azure Data Factory
 • Azure Data Warehouse
 • Azure Functions
 • Azure Storage
 • Logic Apps
 • Azure SQL
 • Azure Web Apps
 • App Service
 • Azure Scheduler
 • Azure Synapse
 • Azure Databricks
 • Cosmos DB
 • Azure Search
 • Azure Data Lake
 • Media Services
 • Azure Machine Learning
 • Azure Service Bus
 • Service Fabric
 • API Management
 • Redis
 • Azure Analysis Services
 • Azure Purview
 • Azure DevOps
 • Azure Active Directory
 • Azure Notification Hubs
 • IoT Hub
 • Azure Event Hubs
 • Azure Stream Analytics
 • Azure CDN
 • React Native
 • Power BI
 

alustan valinta

Mitä pilvialustan valinnassa kannattaa ottaa huomioon?

Pilvialustan valinta tehdään organisaation omien tarpeiden mukaan. Valintaan vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

Turvallisuus

Turvallisuus on keskeinen tekijä palveluntarjoajan valinnassa. Esimerkiksi Azurella on yli 70 compliance-sertifikaattia.

Yhteensopivuus Microsoft-tuoteperheen kanssa

Azure on luonteva valinta organisaatioille, jotka hyödyntävät jo nyt Microsoft-tuotteita. On-premises ja pilvi integroituvat helposti Azure Active Directoryn avulla.

Hinta

Kustannukset voivat joskus olla merkittävä syy, joka ohjaa palveluntarjoajan valintaa. Lue lisää kustannusten vertailusta Azuren ja AWS:n välillä.

Avoimen lähdekoodin yhteensopivuus

Avoimen lähdekoodin yhteensopivuus voi olla monille organisaatioille merkittävä tekijä palveluntarjoajan valinnassa. Mitä tahansa avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmää, kieliä ja työkaluja on mahdollista käyttää Azuressa. Azure on lisäksi ainoa pilvi, jossa on integroitu tuki Red Hatille.

Asiantunteva kumppaniverkosto

Pilvialustan valinnassa kannattaa varmistaa, että saatavilla on tarpeeksi osaamista ja että kumppaniverkostolta löytyy kyvykkyyttä tukea pilvitransformaatiossa myös enterprise-asiakkaita. Cloud1 on toteuttanut useita enterprise-tason PaaS-projekteja, joista esimerkkinä Case Alko Oy: Liiketoiminnan kehittäminen vaatii yhden totuuden datasta.

Blogi

Asiaa Azuresta

Lue blogista digitaalisuuden arkkitehtien tuoreimmat kirjoitukset Azuresta.

microsoft-partner-gold

Cloud1 on Microsoftin uuden kumppanuusohjelman mukainen Solution Partner -toimija Data & AI, Sovelluskehitys sekä pilvi-infrastruktuurin osaamisalueilla. Lisäksi Cloud1 on todistanut kyvykkyytensä AI and Machine Learning in Microsoft Azure specialization -erikoistumisauditoinnissa. 

Cloud1 on myös kultatason Microsoft-kumppani DevOps, Data Analytics, Data Platform, Application Development, Cloud Platform sekä Application Integration -osaamisalueilla. Sertifioinnit ovat tae siitä, että Cloud1 pystyy toteuttamaan laadukkaasti eri osaamisalueiden läpileikkaavaa asiantuntemusta vaativia projekteja. Osaamisen kattavuus mahdollistaa projektien ketterän toteuttamisen.

Datasta
liiketoimintahyötyä

Paranna liiketoiminnan tuottavuutta, tehosta prosesseja ja kehitä uusia palveluja.

Tutustu palveluihin

Kiinnostuitko
palveluistamme?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voisimme auttaa sinun yritystäsi tai organisaatiotasi.

Ota yhteyttä