<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Full Stack ei kuulu vain softadevaajille

Tuomo Riihentupa työskentelee Lead Architectina Cloud1:lla. Hän vastaa osasta Cloud1:n merkittävimpiä asiakkuuksia. Tuomon taustasta löytyy kokemusta toimimisesta sekä konsulttina että loppuasiakkaana. Nykyiseen työhönsä hän haluaakin tuoda mukanaan vahvaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja arjen haasteista.

Datasta kaikki irti on ollut Cloud1:n statement jo useita vuosia. Tuomo allekirjoittaa edelleen ydinajatuksen, jonka kenties jo hieman käytettykin lausahdus pitää sisällään. Samalla Tuomo avaa tuota ydinajatusta Cloud1 Data Hub -konseptin ja osaamisten kehittämisen kautta.

Cloud1 Data Hub – sanoista teoiksi

Tuomo korostaa, että datasta kaikki irti ei tosiaankaan tarkoita vain suuruudenhulluja tietovarastoprojekteja, vaan datan saamista käyttöön vaivattomasti, nopeasti ja hallitusti siellä missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan: Yhdelle data ruokkii luotettavaa analytiikkaa, toiselle mahdollistaa uutta liiketoimintaa, ja kolmannelle luo pohjan prosessien automatisoinnille sekä tuottavuuden parantamiselle. Yhteinen nimittäjä ja arvon tuottaja on kaikissa data, joten olisi luonnollista myös tehdä asioita data keskiössä.

Moni toimija alalla puhuu jalosti datasta ja sen kokonaisvaltaisessa valjastamisessa yhteiseen hyvään, mutta konseptoidut ja toistettavat mallit ovat monesti vielä puutteellista. Päädytään helposti tilanteeseen, jossa datahanke toisensa jälkeen ratkaisee samoja ongelmia ja päätyy toki usein hyvään lopputulokseen, mutta vain oman tarpeensa osalta.

Tuomo näkee, että tässä Cloud1 Data Hub -konsepti tekee poikkeuksen. Cloud1 Data Hub -konseptissa prosesseja ja liiketoiminnallisia tavoitteita tarkastellaan puhtaasti datan näkökulmasta, ei esimerkiksi integraatio-, tietovarasto- tai organisaatiolähtöisesti. Teknologiana keskiössä oleva Azure Data Platform on erittäin kykenevä roolissaan, mutta ei vielä yksin ratkaise ikiaikaista siiloutumisongelmaa. Sen vuoksi tarvitaan konsepti, joka nivoo yhteen arkkitehtuurin, hallintamallin, teknologian sekä kehitysmenetelmät. Data keskiössä on myös ajattelutavan muutos ja vaatii halua uudistua, muuten päädytään toistamaan vain menneisyyttä.

"Pilven ja datan hyödyntämisestä tulee olla selkeä visio. Muuten on suuri riski, että uudenlaisia asioita toteutetaan vanhoilla tavoilla". – Tuomo Riihentupa, Cloud1

Kaikkea ei ole pakko tehdä kerralla, tarpeet vaihtelevat isoista pieniin, datan käyttötarpeet voivat poiketa täysin toisistaan ja dataratkaisujen elinkaaret voivat olla lyhyitä tai pitkiä. Cloud1 Data Hub -konsepti vastaa näihin haasteisiin ja sen omaksumisella on helppo nostaa data sille kuuluvalle paikalle eli kaiken keskiöön.

Tuomo Riihentupa | Cloud1

Full Stack -devaajan vastine datamaailmassa?

Datasta kaikki irti -ajatus näkyy ohjaavana periaatteena teknologian ja hallintamallin lisäksi ihmisten osaamisten kehittämisessä. Asiakasorganisaatioissa datan hyödyntämisen haasteet näkyvät kuilussa dataa kuluttavien ratkaisujen ja sitä tuottavien yksiköiden välillä. Yksi merkittävä kuilun aiheuttaja on johdettavissa ihmisiin, sillä tehtävärajaukset ja roolit alkavat näkyä väistämättä osaamisen yksipuolisuutena. Toimittajan pitää varoa samaa sudenkuoppaa erilaisten kompetenssiryhmien ja organisaatiorakenteiden kanssa pelatessa. Datatyössä monipuolisuus ja halu astua oman tontin rajojen ulkopuolelle on avain menestykseen, siksi vanhoja tehtävärajauksia ja rooleja on syytä tuulettaa.

“Perinteistä kustannuspaikka-ajattelua roolituksissa on aika tuulettaa.” – Tuomo Riihentupa, Cloud1

Laajalla osaamisella saavutetaan datakehityksessä samanlaista monipuolisuutta, joustavuutta ja ennakointikykyä kuin sovelluskehityksenkin puolella. Tietyn tarpeen tai haasteen ratkaisemiseksi paikalle ei pitäisi joutua marssittamaan montaa yksittäisen osa-alueen erikoisosaajaa, kuten ETL-kehittäjää, datan mallintajaa, integraatioarkkitehtia ja BI-gurua. Jos nämä osaamiset löytyvät yhdestä ihmisestä, voidaan puhua Full Stack Data Engineeristä, jonka osaamispaketti on voittava yhdistelmä asiakasprojekteissa ja kovaa valuuttaa työmarkkinoilla. Syväosaajille on jatkossakin paikkansa, mutta suunta on kääntynyt kokonaisvaltaisemman osaamisen tavoitteluun datakehityksessäkin. Osaamisen tulee vastata tarpeisiin ja roolien muuttua maailman mukana, se on onneksi Cloud1:lla sisäistetty jo hyvissä ajoin.