<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Data-arkkitehti kiteyttää pilven mahdollisuuksia konseptoinnilla

Data-arkkitehti Lasse Rautopuro kehittää Cloud1:lla arkkitehtuureihin ja pilvitransformaatioon liittyviä kokonaisuuksia. Pitkä kokemus tietovarastoinnista, siihen liittyvistä prosesseista ja analytiikasta ovat olleet hyödyksi uudessa roolissa. Nyt Cloud1:lla hän suunnittelee sitä, miten tietovarastointitoteutuksia sekä niihin liittyviä prosesseja toteutetaan pilvityövälinein Microsoft Azurella.

Pilvi tarvitsee rajoja

Lasse hyppäsi aikaisemmin itselleen tuntemattomalle Cloud1:lle keskusteltuaan yrityksen perustajien kanssa ja tutustuttuaan tarkemmin heidän ajatusmaailmaansa. Erityisesti Cloud1:n kehittämä Data Hub -konsepti oli keskeinen tekijä siihen, miksi Lasse kiinnostui yrityksestä.

Lasse oli omalla tahollaan aikaisemmissa tehtävissään pohtinut sitä, että monimuotoinen pilvimaailman ratkaisujen kokonaisuus kaipaa rinnalleen pitkälle kehitettyjä konsepteja. Tiiviin konseptoinnin ansiosta pystytään tekemään luotettavia, tuotantovalmiita ratkaisuja, jotka ovat lisäksi toistettavissa. Näin lukuisista erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista voidaan valita hallittu kokonaisuus, joka on pitkälle mietitty ja käytännössä testattu.

Cloud1:lla asiaa oli pohdittu samasta näkökulmasta. Pilvimaailman loputtomat erilaiset toteutusvaihtoehdot vaativat rajaamista. Erityisesti tämä korostuu silloin, kun ollaan rakentamassa kattavaa enterprise-tason ratkaisua. Lukuisten yksittäisten komponenttien puntaroinnin sijaan on tärkeää tarkastella kokonaisuutta, ja valita ne vaihtoehdot, jotka palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kokonaisuutta.

Jotta putki toimii luotettavasti ja varmasti aina datan lähteestä toimivaan toteutukseen asti, täytyy lopputuloksen lisäksi olla helposti hallittavissa yhteisillä työkaluilla. Lisäksi prosessien tasolla tarvitaan konseptointia ja kehittämistä, jotta lopputuloksesta saadaan toimiva. Näin jokaisella palvelulla on oma selkeä rooli kokonaisuudessa, ja eri palvelut toimivat saumattomasti yhteen.

Katse kohti DataOpsia

Viime aikoina Lasse on ollut kiinnostunut erityisesti siitä, miten DataOpsia hyödynnetään pilveen rakennettavissa data-alustoissa. DataOps on kokoelma käytäntöjä, jonka juuret ovat agile- ja DevOps-maailmassa ja joka pyrkii huomioimaan prosessit koko datan elinkaaren ympärillä. 

Miten useita eri ympäristöjä sisältäviä palvelukokonaisuuksia hallitaan järkevästi?

DevOps alkaa olemaan jo vanha kokoelma käytäntöjä sovelluskehityspuolella, mutta sen ottaminen osaksi data-alueen toteutuksia ei ole vakiintunut käytäntö monellakaan palveluntarjoajalla. Yksi tyypillinen syy on data-alustojen heterogeenisuus; pelkän koodin lisäksi ne saattavat sisältää erilaisilla tuotteilla ja palveluilla toteutettuja osa-alueita, jotka kaikki käyttäytyvät eri tavalla kehitysprosessien näkökulmasta.

Cloud1:lla käytäntöjä kehitetään jatkuvasti  ja tyypillisiin data-alustan automaatioon liittyviin tehtäviin on jo löydetty ratkaisut joko projektityön tai sisäisen konseptoinnin tuloksena. Osana toteutuksia ja arkkitehtuuriratkaisuja pohditaan myös sitä, miten liiketoiminnan näkökulmasta keskeiset asiat, kuten nopea muutosten läpivienti sekä tuotantokäytön kannalta tärkeä ehdoton luotettavuus toteutuvat pilveen rakennettavissa data-alustoissa optimaalisella tavalla. Kokonaisvaltainen ajattelu ulottuu siis pelkkää arkkitehtuuria pidemmälle.

lasse-rautopuro-2

Pilveen askel kerrallaan

Vaikka organisaatiot ovat kiitettävää vauhtia kokeilleet rakentaa uusia toteutuksia Azureen tai muille pilvipalvelualustoille, löytyy joukosta edelleen myös niitä asiakkaita, joiden kanssa pilvitransformaatiota vasta aloitellaan.

Lasse painottaa, että pilvipalvelujen käyttöönotto on usein järkevä toteuttaa pienellä ja tarkasti rajatulla kokeilulla. Palveluiden hinnoittelu Azuressa pohjautuu käyttöön, joten etukäteen maksettavia kustannuksia ei tyypillisesti kerry.

Paras tapa aloittaa on ottaa pohjaksi selkeä ja tarkasti rajattu liiketoiminnan käyttötapaus. Sen avulla on mahdollista ratkaista käyttöönottoon liittyvät asiat ensin pienemmässä mittakaavassa, ja todentaa sitä kautta pilven edut ja hyödyt omassa organisaatiossa. Tämän jälkeen scopen laajentaminen suurempaan kokonaisuuten on huomattavasti helpompaa. Myös pienemmissä kokeiluissa kannattaa kuitenkin huomioida mahdollisen tuotantokäytön tuomat muutokset, jotta niiden huomioiminen jälkikäteen ei muodostu esteeksi.

Osaamiskeskittymä inspiroi työympäristönä

Lasse on viihtynyt uudessa tehtävässään hyvin. Cloud1 on osoittautunut lupauksensa veroiseksi työympäristöksi. Erityisesti Lasse arvostaa sitä, että Cloud1:lle on keskittynyt vahvaa osaamista ja saman vision jakavia ammattilaisia, joiden kanssa on hedelmällistä sparrata parhaita ratkaisuvaihtoehtoja ja saada omiin pohdintoihin tuoretta näkökulmaa.

Odotukset työn suhteen olivat korkealla. Ne on lunastettu ja jopa ylitetty monessa suhteessa.

Cloud1:n kulttuuriin kuuluu se, että asioita ei tarvitse ratkaista yksin, vaan kaikki ovat valmiita työskentelemään yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Myös tämä tuntuu virkistävältä.

 

Sinustako digitaalisuden arkkitehti?

Haluatko olla mukana toteuttamassa haastavia ja mielenkiintoisia projekteja uusinta Azure-teknologiaa hyödyntäen? Tutustu avoimiin tehtäviin, ja ota yhteyttä.

Cloud1 | Digitaalisuuden arkkitehdit

Katso kaikki työpaikat