<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Yhteiskehittäminen vauhdittaa digitaalisten palveluiden suunnittelua

Vakuutusmeklariyritys Rewenda digitalisoi prosessejaan voidakseen tarjota asiakkailleen tulevaisuudessa entistä parempaa palvelua. Cloud1 integroi tiedon useammasta eri lähteestä yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka avulla erilaiset työvaiheet nopeutuvat ja siirtyvät samalla nykyaikaan.

eRewendaksi nimetyn projektin myötä kutsuimme monitilatoimistomme cofficeen (= kahvila + toimisto) vakuutusmeklaripalvelujen eri asiantuntijat, aina toimitusjohtajasta asiakaspalveluun, rakentamaan yhteistä näkemystä palvelun tulevaisuudesta, kartoittamaan sen nykyistä vuosikelloa ja tulevaa palvelupolkua eli sitä mitä tapahtuu käyttäjän näkökulmasta ennen, aikana ja jälkeen palvelua käytettäessä.

Luonnostelimme lisäksi muutamia konkreettisia tulevan palvelun näyttönäkymiä, jotta ymmärtäisimme kuinka monta asiaa meidän tulee yhden kontaktipisteen aikana ratkaista. Tavoitteenamme oli muotoilla käyttökokemus, jota yhdellä sanalla voisi kuvailla helpoksi ja että palvelu vastaisi muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Kontaktipisteellä tarkoitamme sitä kohtaa, jolloin käyttäjä on jollakin tapaa kosketuksissa palveluun, esimerkiksi kirjautumassa siihen sähköisesti.

Työskentelemme usein niin, että kun projektin runko ja perustavoitteet esimerkiksi teknologian ja käyttäjien näkökulmasta on määritetty, pohdimme haastetta vielä uudestaan yhteiskehittäen eri näkökulmista. Oleellisena tavoitteenamme on ottaa huomioon kaikki ne pisteet, joissa asiakas ja käyttäjä kohtaa palvelun.

Miksi työskentelemme yhteiskehittäen?

Työpajatyöskentelyn avulla tuomme jokaisen äänen kuuluviin, ymmärrämme eri näkökulmia ja testaamme syntyviä ideoita tai fyysisiä malleja nopeasti ja kevyesti. Yhteiskehittämisessä syntyvät näkemykset auttavat palvelun tarjoajaa ymmärtämään käyttäjiään, asiakkaitaan (ja melko usein itseäänkin) paremmin, palvelemaan heitä muuttuvien tarpeiden mukaan nopeasti, ylittämään odotukset ja menestymään sitä kautta liiketoiminnassaan. Palvelun kehittämisessä työpajatyöskentely auttaa järjestelmäarkkitehteja ja käyttöliittymäsuunnittelijoita ymmärtämään eri osapuolten tarpeita ja toiveita, ratkaisemaan syntyviä haasteita nopeammin, säästämään usein kallista työaikaa ja löytämään innovatiivisia ratkaisuja. Kaikille osapuolille syntyy oivalluksia, yhdessä sovitut tavoitteet, jotka kumpuavat oikeista tarpeista, sekä kokonaiskuva ja visio, jonka mukaan palvelu rakentuu eri näkökulmista.

“Päästiin hyvin alkuun suunnittelussa ja työpaja auttoi juurikin alkuun pääsemisessä, jolloin jatkokehitykseen on mielestäni helpompi saada ideoita. Monessa asiassa hankalinta on juuri alkuun pääseminen ja työpaja auttoi tässä.”

Lue projektista lisää

Piritta Hannonen & Anni Hapuoja, Et May Oy workshop