<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Pois PoC-kierteestä

Data-arkkitehti Arttu Niinimäki on työskennellyt Cloud1:lla reilut pari vuotta. Aika on vierähtänyt nopeasti kädet syvällä savessa toteuttamassa Azure Data Plafrorm -hankkeita sekä pienkehitystä eri organisaatioille. Artun tie Cloud1:lle on kulkenut suurten ja tunnettujen suomalaisten konsulttitalojen kautta.

Henkilökohtaisesta osaamisesta koko yrityksen osaamispääomaa

Suurten konsulttitalojen vastapainoksi Arttu kiinnostui kokeilemaan työskentelyä pienemmässä ja ketterämmässä yrityksessä.

Cloud1:lla Arttu arvostaa erityisesti sitä, että koko organisaatio toteuttaa samantyyppisiä hankkeita. Tietyn osa-alueen hallitseminen ei ole vain yhden kärkitiimin hyppysissä, vaan kaikki osallistuvat kiinnostavien asioiden tekemiseen. Tietoa ja parhaita käytänteitä pystytään näin jakamaan laajasti koko organisaation käyttöön. Myös työkavereilta pystyy saamaan paljon enemmän sparrausta ja ajatuksenvaihtoa.

Arttu pitääkin tärkeänä sitä, että henkilökohtaista osaamista pystytään laajentamaan koko organisaation osaamispääomaksi. Näin asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että projektiin nimetty tiimi on osaamistasoltaan sitä, mitä luvataan. 

“Se, että joku yrityksessä on tehnyt tietyn asian, ei vielä riitä. Osaamispääoman tulee jalkautua koko organisaatioon.”

Cloud1:lla yritystason osaamispääoman kartuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Se, että tieto ei pirstaloidu on asiakkaan etu, sillä parhaat käytänteet pystytään jalkauttamaan laajasti käyttöön heti, ja erilaisten businesshaasteiden ratkaisut tuovat mahdollisuuksia soveltaa uusia näkökulmia myös muissa toteutuksissa.

PoC:in paradoksi

Pilven perusteeseihin kuuluu se, että asioita pystytään kokeilemaan nopeasti ja vaivattomasti. Vaikka Arttu arvostaa ketterää kokeilemista sinänsä, piilee asiassa tietty riski: kokeilu silloin, kun tekemisen taustalta puuttuu framework. Monesta pienestä asiasta kasautuu nopeasti suuri määrä keskenään yhteensopimattomia toteutuksia, jotka jatkavat elämäänsä tuotannossa.

“On yleinen vitsi, että vaikka toteutus alunperin olisi ollut nopea purkkapaikka, se löytyy melko varmasti vielä viiden vuoden päästäkin tuotannosta”.

Vaikka kokeilut olisivat olleet aikanaan valideja, niiden kehitysmallit ovat usein puuttuneet. Tämä johtaa siihen, että dokumentointi on vaillinaista ja jatkokehitys jopa mahdotonta. Myös ylläpito muodostuu haasteelliseksi. PoC-viidakosta voi olla vaikea vaihtaa moodia järjestelmälliseen tekemiseen. Tällöin ainoaksi mahdollisuudeksi jää aloittaa alusta puhtaalta pöydältä., tai käyttää suuri määrä aikaa toteutusten yhtenäistämiseen ja tuotannollistamiseen. Pidemmän päälle tällainen kehitystapa tulee kalliiksi.

Arttu Niinimäki & Tuomo Riihentupa | Cloud1

Ketterää ja keskitettyä, mutta hallitusti

Cloud1:lla lähestytään asiaa holistisemmin. Vaikka toteutus lähtökohtaisesti tehdään ketterästi ja nopeasti, on taustalla lisäksi aina Governance-ajattelua. Ketterää tekemistä ei hidasta se, että kehitysympäristö toteutetaan alusta asti järkeväksi ja tulevaisuuden tarpeisiin skaalautuvaksi.

“Asiat voi toteuttaa yhtä aikaa sekä ketterästi että hallitusti.”

Toisaalta järkevä tekeminen ei saa myöskään yliampua ja syödä ketteryyttä. Keskeistä on löytää hallittu tasapaino, Arttu kuvailee.

Cloud1:n Data Platform -toteutuksissa on sisäänrakennettuna mahdollisuus skaalata ja jatkokehittää. Data Platformiin voidaan tuoda mukaan laajemmin asioita, ja toteutuksen päälle voidaan rakentaa uutta.

Samaa hallittua tasapainoa edustaa myös ajatus strategisesta datan keskittämisestä. Täydellisen keskittämisen tai hajauttamisen ääripäiden sijaan datan keskittäminen hallitusti tuottaa yleensä parhaan lopputuloksen. Strategisella keskittämisellä säilytetään tärkeä ja tehokas kyvykkyys toteuttaa asioita yhdessä ja samassa paikassa. Hajauttamisen lopputuloksena taas olisi pirstaloituneita data marteja, jotka pitävät sisällään sekä eri että samaa dataa eri tarpeisiin, Arttu pohtii. 

Lähitulevaisuuden haaveena haastava IoT Edge -toteutus

Mitä kokenut Azure data-arkkitehti sitten odottaa tulevalta? Ainakin sitä, että saa jatkaa itsensä kehittämistä ja työskentelyä kiinnostavien Azure-projektien parissa erilaisissa asiakkuuksissa.

Udellessa unelmaprojektia Arttu väläyttää kiinnostuksen laaja-alaista osaamista haastavaan IoT Edge -toteutukseen. Sellaiseen, joka puhtaana Azure-toteutuksena läpileikkaisi datakysymysten lisäksi softa- ja laitekysymyksiä, ja vaatisi laaja-alaista osaamista edustavan tekijätiimin. Kuka tietää, ehkäpä unelmien projekti odottaa jo kulman takana.