<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Parasta data-arkkitehdin työssä on se, kun pääsee haastamaan itsensä

Data-arkkitehti Reima Virtasen mielestä parasta työssä on se, kun pääsee haastamaan itsensä ja kehittämään osaamistaan. Cloud1:llä Reima suunnittelee tietomalleja ja auttaa yrityksiä hallinnoimaan tietojaan. Tehtävässä ollaan organisaation toiminnan perustassa. Datakäsitteiden ja tietomallien yhtenäistämisen vaikutukset ulottuvatkin usein yrityskulttuuriin asti.

– Erityisen tärkeää datakäsitteiden yhtenäistäminen on silloin, kun yritys on muutostilanteessa esimerkiksi yhdistymisen tai organisaatiorakenteeseen kohdistuvien järjestelyiden takia. Tietomallit voivat olla hyvinkin erilaisia, Reima kertoo.

Muutostilanne onkin usein tekijä, joka laukaisee tarpeen datakäsitteiden yhdenmukaistamisesta ja eri tietojärjestelmien yhtenäistämisestä. Tarve tiedonhallinalle voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun raportointi tuottaa virheellistä tietoa. Taustasyynä voi olla eri järjestelmistä lähtöisin oleva data, joka ei ole summattavissa. Tälle lähdetään etsimään syytä ja ratkaisua.

– Vanhojen järjestelmien elinkaarta ei voi paikata loputtomiin, jossakin vaiheessa järjestelmien uusiminen on järkevämpi ratkaisu.

Data-arkkitehdin tärkein ominaisuus on osata kuunnella ja kommunikoida

Määrittelyvaiheessa synnytetty yhteinen näkemys, aito vuorovaikutus ja ymmärrys asiakkaan tarpeista on paitsi edellytys onnistuneelle tiedonhallintaprojektille, myös työn suola.

– Ehdottomasti tärkein ominaisuus data-arkkitehdin työssä on osata kuunnella asiakasta ja ymmärtää heidän tarpeitaan. Asian ytimeen päästään parhaiten ilman teknistä kielenkäyttöä, Reima painottaa.

Yhteisesti sovitut toimintatavat ja toimintamallit ovat olennainen osa onnistunutta data-arkkitehtuurin implementointia. Prosesseista sopiminen ja yhteisten toimintatapojen määrittely ovat tärkeässä osassa myös Master Data Management -projekteissa, joihin Reima on erikoistunut.

Master Data Management -projekteissa määritellään yhteinen kielioppi ydintiedolle ja ylläpidetään tiedon eheyttä eri järjestelmien välillä. Tämä on tärkeää, jotta liiketoiminnan hyödyntämä kriittinen tieto säilyy oikeana ja päätökset pohjataan luotettavaan dataan.

Ydintiedon hallinnassa hyödynnetään Microsoftin SQL Server -pohjaista Master Data System -järjestelmää. Järjestelmä pakottaa tietoa tuottavat ja tietoa hyödyntävät organisaation osat tiettyyn, yhteisesti sovittuun toimintamalliin. Enemmän kuin järjestelmistä, Master Data Managementissa on Reiman mukaan kyse yhteisesti sovituista prosesseista, toimintamalleista ja kommunikaatiosta.

– Master Data System on työkalu, jolla otetaan data haltuun. Se on kuitenkin vain työkalu. Sopiminen ja keskustelu ovat 80 % asiasta, tekniikka 20 %.

Haasteelliset projektit vievät osaamista eteenpäin

Reima Virtanen, data-arkkitehti, Cloud1Data-arkkitehdin rooli Cloud1:llä on erittäin laaja-alainen. Ketterässä ja matalahierarkkisessa organisaatiossa itsensä kehittäminen ja laajojen kokonaisuuksien haltuun ottaminen ovat avain menestymiselle.

– Nopeus on Cloud1:n valtti. Aina kuitenkin mennään asiakkaan ehdoilla. Modernit työkalut, kuten Azure mahdollistavat nopean kehittämisen ja ketteryyden.

Ketteryys näkyy data-arkkitehdin työssä esimerkiksi siten, että työvaiheet voidaan viedä läpi nopeasti, eikä oma työ keskeydy muiden tehtävään vaadittavien resurssien viiveiden takia. Perinteisessä kehittämisessä jo testiympäristön pystyttämiseen saattaa kulua viikkoja. Pilvipohjaiset modernit työkalut sen sijaan mahdollistavat esimerkiksi tuotantoa vastaavan testiympäristön aikaansaamisen saman tien.

Reiman mielestä ehdottoman mielenkiintoista työskentelystä Cloud1:llä tekee lisäksi se, että tehtävissä pääsee työskentelemään suoraan asiakasrajapinnassa – keskustelemaan, ymmärtämään sekä ratkaisemaan asiakkaan tarpeita.

Kun pyydetään esimerkkiä inspiroivasta projektista, tarinalle ei meinaa tulla loppua. Reima kertoo esimerkiksi koulutusalalle toteutetusta Full-Stack -projektista: tietokantapalvelusta, jonka tavoitteena on auttaa oppimista itsearvioinnin ja oppimisen askelmerkkien asettamisen avulla. Palvelu rakennettiin kokonaan serverless-ratkaisuna. Backend toteutettiin Azuren työkaluilla, frontendissa käytettiin ASP.NET Core MVC frameworkia. Vaikka teknologisessa mielessä projekti oli mielenkiintoinen mahdollisuus kehittää osaamista, parasta Reiman mielestä kuitenkin oli huomata se, että palvelu tuotti todellista lisäarvoa sen loppukäyttäjälle auttaessaan heitä opiskelussa.

– Haasteellisissa projekteissa voi viikossa omaksua saman, mihin muualla käyttäisi vuosia, Reima naurahtaa.