<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Palveluarkkitehti kehittää ennakoivaa ylläpitopalvelua

Petri Ihatsu työskentelee palveluarkkitehtinä Cloud1:llä. Palveluarkkitehti astuu kuvaan toteutuksen aikana ja käyttöönoton jälkeisessä ylläpitovaiheessa. Petri kehittää Cloud1:llä ylläpitopalveluiden tarjontaa.

Cloud1:llä on kehitetty ylläpitopalvelujen konseptia, jossa pyritään toteutuksien automatisoituun monitorointiin. Palvelukokonaisuus on suhteellisen tuore. Ajatuksena on se, että ylläpitopalveluihin tarvittavat monitorointivalmiudet otetaan osaksi toteutuksia jo silloin, kun toteutusta vasta rakennetaan. Tarvittava tieto järjestelmän tilasta saadaan näin välittymään reaaliaikaisesti ylläpitopalveluiden monitorointijärjestelmään.

Entistä enemmän ennakointia reagoinnin sijaan

Perinteisempi tapa toteuttaa ylläpitopalveluja on se, että ongelmatilanteen syntyessä asiakas avaa palveluntarjoajalle palvelupyynnön tai tiketin, ja ongelmaa ryhdytään sen jälkeen ratkaisemaan. Jo tässä vaiheessa syntyy viive ongelmatilanteen ratkaisemiseen.

Cloud1:n mallissa tavoite on se, että tieto ongelmatilanteista saataisiin reaaliaikaisesti. Tämä mahdollistaa ennakoivan reagoinnin järjestelmän tilasta. Asiakas ei siis välttämättä edes ehdi avata uutta palvelupyyntöä, kun ylläpitopalveluiden tarjoajan järjestelmässä on siitä jo avoin pyyntö.

Koska Cloud1 toteuttaa ratkaisut Microsoft Azure -teknologialla, ennakoiva reagointi järjestelmän tilasta on mahdollista toteuttaa aikaisempaa helpommin. Ratkaisuja voidaan kuitenkin toteuttaa monella tavalla – myös siten, että ylläpitopalveluissa monitoroidaan järjestelmiä, jotka sijaitsevat osin palomuurin takana on-premises-ympäristössä.

Teknologisen harppauksen lisäksi ylläpitopalveluiden kehittämiseen on vaikuttanut halu tarjota entistä parempaa palvelukokemusta.

– Paljolti kyse on siitä, että asiakkaiden odotukset ovat muuttuneet. Oletusarvo on, että ylläpitoa voidaan tehdä nopeammin, ilman, että se vaatii asiakkaalta niin paljon toimenpiteitä. Tässä osa-alueessa odotukset ovat siis osin modernisoituneet jopa teknisiä ratkaisuja nopeammin, Petri toteaa.

Nopeampi vaste ja automatisointi tuntuvat siis kiinnostavan asiakkaita yhä enenevässä määrin. Cloud1:n kohdalla etuna on se, että seurantajärjestelmää ovat luomassa samat henkilöt kuin varsinaista toteutustakin. Näin ymmärrys siitä, mitkä asiat ovat kriittisiä, on helppo saavuttaa. Tämä palvelee erityisesti tiedon säilymistä luotettavana. Lisäksi ylläpitoon voidaan yhdistää tilastollista seurantaa, jossa Power BI:n avulla on mahdollista havainnoida esimerkiksi kuorman vaihtelua tai prosessien intervalleja. Kenties tulevaisuudessa ylläpitopalvelu voisi ennustaa tulevia katkoksia tai haasteita jo ennen kuin ne tapahtuvat.

– En näe tätä lainkaan mahdottomana. Teollisessa tuotannossa on jo pitkään mitattu esimerkiksi tiettyjä vaihteluvälejä, josta voidaan analysoida poikkeamia normaalista. Miksi samoja periaatteita ei voitaisi hyödyntää tässäkin, Petri visioi.

API Management – rajapintojen tietoturvallista hallintaa

Petri työskentelee ylläpitopalveluiden lisäksi myös integraatiopuolella, jossa hänen erikoisosaamistaan on API Management.

Ohjelmointirajapintojen hallintaan tarkoitettu Azure API Management on ratkaisu rajapintojen julkaisuun sekä organisaation sisäisille että ulkopuolisille sidosryhmille. Rajapintojen hallinta on sen avulla turvallista, skaalautuvaa ja analysoitavaa.

– Asiakkaat alkavat hiljalleen nähdä sen, miksi omia rajapintoja pitäisi jakaa. Jotta data saadaan kulkemaan, on tarve jakaa rajapintoja. API Management tarjoaa hyvän mallin siihen, miten tämä voidaan tehdä hallitusti.

Azure API Management -palvelun avulla rajapintojen jakaminen voidaan tehdä tietoturvallisesti. Jakamiseen voidaan lisäksi tuoda muutakin älykkyyttä.

Käytännössä API Managementin etu on muun muassa siinä, että useinkaan ei ole järkevää jakaa varsinaista rajapintaa ulkoiselle tai sisäiselle asiakkaalle. Syynä on esimerkiksi se, että tietoturvamahdollisuudet backendin puolella ovat huomattavasti rajallisemmat. API Managementin avulla backendin rajapinnat voidaan vetää yhteen ja jakaa ulospäin yhden nimen alla. Kokoelma erilaisia, eri näköisiä ja eri tuntuisia rajapintoja näyttäytyy sen avulla yhdenmukaisena.

Lisäksi API Management tuo mukanaan mahdollisuuden muokata liikennettä rajapintaan sinne saapuessa tai sieltä lähtiessä. API Management tuo siis konfigurointi- tai ohjelmointimahdollisuutta rajapintaan. Esimerkiksi tietyn tiedon siirtyminen voidaan estää tai tietyn kentän tiedot voidaan poimia ja siirtää toiseen kenttään, jotta molemmat puolet rajapinnoista olisivat paremmin yhteensopivia. Petri nostaakin API Managementin hyödyntämisen keskeisimmiksi syiksi juuri nämä kolme näkökulmaa:

  1. Tietoturva
  2. Yhtenäinen näkymä eri rajapintoihin
  3. Mahdollisuus muokata liikennettä rajapintaan saapuessa tai sieltä lähtiessä

API-rajapinnoista asiakasrajapintaan

Petrin työssä ja ylläpitopalvelun tulevaisuudenvisioissa näkynee hänen pitkä taustansa testausinsinöörinä ja laatupäällikönä. Kuten monet muutkin alalle päätyneet, myös Petrin ongelmanratkaisusta innostuvat ”puoliksi nörttiaivot” ovat aikanaan saaneet haastetta omien koneiden rakentamisesta ja ohjelmoinnista. Ongelmanratkaisu kiehtoo edelleen.

– On hauskempaa, kun on syy ratkaista asia, mielellään nopeasti.

Haasteiden ratkaisun lisäksi Petri kokee erityisen mielekkäänä työskentelyn asiakasrajapinnassa.

– Hyvä toteutus lähtee siitä, että se tehdään asiakkaan tarpeeseen eikä siitä, että se tehdään teknologian tai palveluntarjoajan teknisten kyvykkyyksien lähtökohdista.

Cloud1:llä Petri arvostaa erityisesti sitä, että yrityksessä toimitaan pilviympäristön ja datatyökalujen aallonharjalla. Cloudilla ollaan ensimmäisinä Suomessa ottamassa teknologioita käyttöön. Monet toimijat tulevat askeleen tai pari jäljessä. Työntekijöille tarjoutuu samalla mahdollisuus tehdä työtä viimeisimpien teknologioiden ja työkalujen kanssa. Omaa osaamista joutuu koko ajan kehittämään. Kiivas muutostahti on Petrille mieleen.

– On ihmisiä, jotka viihtyvät työssä, joka ei koskaan muutu. En ole yksi heistä.

Myös se saa kehua, että Cloud1:llä koko yhtiön toiminta on aidosti asiakaslähtöisesti ohjautuvaa.