<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Me mahdollistamme tekoälyn hyödyntämisen

Kaikkien yritysten on kasvettava tekoälykyvykkäiksi. Muutos lähtee liiketoiminnan tarpeiden tunnistamisesta, mutta teknologia toimii mahdollistajana. Yrityksen kehityspolku määräytyy nämä kaksi aluetta yhdistämällä. Kerromme tässä kirjoituksessa, miten me ja tarjoomamme muuttuvat vastataksemme tekoälyn haasteeseen.

Cloud1 on ottanut loppukeväästä kaksi isoa kehitysloikkaa: huhtikuussa julkaisimme yhteenliittymämme Devisioonan kanssa, ja tuoreeltaan kerroimme kokeneen kasvurakettien luotsin Seppo Kuulan ryhtyvän toimitusjohtajaksemme.

Molempien muutosten takana on yksi taustatekijä: yritykset ja organisaatiot ovat heränneet tekoälydisruptioon. Kokeilut ovat osoittaneet, että koko liiketoimintaa ei voi mullistaa hetkessä, mutta viesti maailmalta on selkeä - muutos tulee, ja siihen on valmistauduttava. Tekoälyn hyödyntäminen ei ole toimittajalle ulkoistettava projekti, vaan kokonaisvaltainen liiketoiminnan transformaatio, joka vaatii tuekseen monialaista osaamista.

Cloud1:n tehtävä on olla asiakkaidensa tekoälysiirtymän mahdollistaja. Olemme vasta mullistuksen alkuvaiheessa - juuri siinä hetkessä, jossa menestyksen siemenet kylvetään.

Organisaation AI-valmiuden pyhä kolminaisuus

Teknologiakeskeiset tekoälyn käyttöönotot epäonnistuvat helposti. Pilottihankkeet hiipuvat, laatuodotukset alittuvat ja käyttäjät kaikkoavat. Toimivan kokonaisuuden tarjoaminen vaatii organisaatiolta syvää orientoitumista tekoälyn äärelle: Mitkä käyttötapaukset ovat todella tekoälyllä augmentoinnin arvoisia? Mihin tarpeisiin pystymme vastaamaan datallamme? Kenelle arvo tuotetaan, kuka ratkaisuja oikeasti käyttää, ja missä tilanteissa?

Liiketoiminnan tekoälyistäminen vaatii kypsyyttä kolmella saralla: liiketoimintaprosesseissa eli käyttötapauksissa, datan laadussa ja saatavuudessa sekä tekoälyn oikeissa käyttötavoissa.

Uudistuneen Cloud1:n missio on tukea asiakasta läpi tietojärjestelmän kattavalla ratkaisulla. Meidät on aina tunnettu vahvasta datatekemisestämme, joka on tuonut kysyntää analytiikkaosaamisellemme. Nyt maustamme reseptiä datanhallintakerroksesta yhdessä Devisioonan kanssa, lisäten käytettävyyskerrokseen ohjelmisto-osaamistaan. GenAI:n sovellusosaamisessakin tuemme toisiamme ollen yhdessä vahvoja. Kun asiakas tarvitsee toimistoon, tehtaalle tai ajoneuvoon ratkaisun, jolla dataa tuotetaan tai käytetään, olemme paikalla.

Valtaosa prosessiratkaisuista ei vielä nojaa tekoälyyn, mutta osuus kasvaa koko ajan. Lisämausteen soppaan luovat täysin uudenlaiset käyttöpinnat. Viiden vuoden päästä tietotyöläinen ei välttämättä aloita tehtäväänsä valitsemalla sovellusta, vaan pyytämällä Officeen, Windowsiin tai puhelimeensa upotetulta Copilotilta sopivaa suoritetta – vaikka sitten matkalaskun luontia. Juuri näin kypsä työtekoäly näkyykin työntekijöille: mahdollisuutena päästä käsiksi organisaation parhaisiin tiedon helmiin ja keskeisimpiin prosesseihin helposti, ilman taustajärjestelmien tuntemusta.

Kaikki lähtee asiakkaan arjen ja vision tuntemisestaGenerate an image that symbolizes Cloud1s future in the AI era-1

Viime vuoden lopussa asiakaspaneelimme korosti liiketoimintaymmärryksen merkitystä yhteistyölle. Emme voisi olla enempää samaa mieltä. Parhaat yhteistyökokemukset ovat syntyneet, kun olemme olleet tasavertainen liiketoiminnan kumppani asiakkaillemme, yhteismääritellen tarpeensa.

Riippumatta siitä, tarjoammeko arkkitehtuuriratkaisua, datan hallintaa tai sovelluskehitystä, tavoitteemme on aina sama: auttaa asiakasta kehittämään liiketoimintaansa. Pelkästään IT-asiantuntijoiden väliset kontaktit eivät riitä, vaan onnistuneeseen projektiin tarvitaan aktiivista liiketoiminnan asiantuntemusta. Tämä mahdollistaa syvemmän liiketoimintaymmärryksen ja tukee monimutkaistenkin projektien onnistumista.

Asiakaskeskeisyys on ollut ja tulee aina olemaan toimintamme ydin. Mitä paremmin tunnemme asiakkaamme, sitä paremmin pystymme auttamaan heitä olemaan edelläkävijöitä datan ja tekoälyn saralla.

Kehitämme jatkuvasti myös konsultatiivista osaamistamme. Meillä on nyt kykyä tehdä myös suunnitella käyttökokemuksia ja osallistua asiakkaan prosessikehitystyöhön entistä monialaisemmin, on kyse sitten datasta, julkisista verkkopalveluista tai yrityksen sisäisistä low code -ratkaisuista. Perinteisistä käsienheiluttelijoista meidät erottaa vankka tekninen toteutuskyky: se, mitä suunnittelemme, on myös toteutettavissa ja ylläpidettävissä kestävästi - vaikka vuosikymmenien ajan.

Kasvamme asiakkaidemme eduksi

Tekoälymurros, syvä suhde asiakkaan liiketoimintaan ja alati kasvava osaaminen eri toimialoilta johtavat myös Cloud1:n henkilömäärän kasvuun - alati monimutkaisempien ja laajempien palveluiden tarjoaminen vaatii myös yhä enemmän resursseja. Käymme sekä sisäisesti että asiakkaidemme kanssa keskustelua kasvun mahdollisuuksista ja uhista: Muutummeko kasvaessamme persoonattomiksi, katoavatko tutut luottohenkilöt, korvaavatko prosessit inhimillisyyden?

Me uskomme, että kasvumme tapahtuu asiakkaan eduksi. Lisääntyneet asiakkuudet ja projektit tukevoittavat tietopohjaamme ja prosessejamme. Mitä useammasta ratkaisusta meillä on valmista kokemusta, sitä enemmän asiakas saa valmiina. Mitä käytetympiä jatkuvien palveluidemme prosessit ovat, sitä liukkaammin ne liikkuvat. Keskittyminen asiakkaaseen on kulttuuri- ja ajankäyttökysymys, ja asiakaskeskeisyyden periaatteista emme kasvun myötä luovu.

Odotamme tulevaisuuden tietotyöelämältä paljon. Tekoäly toimii yhdistävänä tekijänä monelle kehityshankkeelle, mutta pohjimmiltaan kyse on aina samoista asioista: kehittyvä liiketoiminta, hyvä työntekijäkokemus, tyytyväiset asiakkaat. Tätä kolmikkoa kehitämme, sekä itsellemme että asiakkaillemme. Tervetuloa mukaan!