<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Master Data Management – ydintiedon hallinnassa kommunikaatio ratkaisee

Laadukas tieto sekä tiedon hyödyntäminen ovat kriittinen osa organisaatioiden toimintaa ja prosesseja. Tiedon laadun merkitys on kasvanut entisestään organisaatioiden hyödyntämän tiedon määrän kasvaessa. Systemaattiselle tiedonhallinnalle onkin suuri tarve, sillä lähes kaikki organisaatioiden toiminnot pohjaavat dataan. Yrityksen hyödyntämän datan on oltava laadukasta. Se muodostaa pohjan niin strategisille kuin operatiivisillekin päätöksille.

Master Data Management tarkoittaa yrityksen ydintietojen tunnistamista sekä ydintietojen ylläpidon ja tietojen käytön sopimista. Ydintiedon eli organisaation toiminnan kannalta välttämättömän perustiedon yhtenäisyyden varmistaminen sekä ydintietoon liittyvien toimintatapojen sopiminen on olennaista, jotta yritykset ja organisaatiot pystyvät hyödyntämään dataa prosesseissaan samanlaisena ja samanlaatuisena. Vaikka ydintietojen hallinta on tietyllä tapaa aivan perusasia, silti asiassa on usein suuria haasteita.

Miksi Master Data Management?

Haasteita tiedon hallinnassa esiintyy esimerkiksi siksi, että tietoa on hallinnoitu siilomaisesti organisaation eri osissa. Toisaalta dataa myös kertyy helpommin ja nopeammin nykyteknologian avulla. Datan hallinnointi ja analysointi sekä sen hyödyntäminen eivät aina pysy muutoksen vauhdissa. Myös uusien tietojärjestelmien käyttöönotossa voi syntyä ratkaistavia osa-alueita tiedonhallinnan näkökulmasta. Tiedonhallinnan puutteet näyttäytyvät epäjohdonmukaisuuksia tiedon määrittelyissä, formaateissa ja arvoissa. Tämä puolestaan ilmenee esimerkiksi vääristyneenä raportointina, ja pahimmillaan seuraukset voivat olla liiketoiminnan kannalta hyvinkin kriittisiä.

"Master Data Managementia voisi verrata vaikka muistilehtiöön."

Ydintiedon hallinnalla, eli Master Data Managementilla (MDM) hallitaan, kehitetään ja ylläpidetään ydintietoa sekä sen laatua. MDM on prosessi, joka pyrkii tiedon tarkkuuteen, johdonmukaisuuteen sekä ajankohtaisuuteen. Master Data Management varmistaa, että tieto on organisaation näkökulmasta käytettävää ja sitä ylläpidetään ehyenä eri järjestelmien välillä.

Master Data Managementia voisi verrata vaikka muistilehtiöön, johon vain tietyllä henkilöllä on lupa kirjoittaa yhteisesti sovituin käsittein. Rajaamisella vältetään se, että tiedot kirjoitettaisiin useaan kertaan ja toisistaan poikkeavin käsittein, usealla eri tavalla. Näin tiedot saavat yhtenäisen rakenteen, merkintätavan sekä sovitut toimintatavat niiden kirjaamiseen. 

Teknologia on osa laajempaa kokonaisuutta

Microsoftin Master Data Services (MDS) -järjestelmä mahdollistaa yrityksen tai organisaation datan järjestelemisen erilaisiin datamalleihin, sekä sääntöjen luomisen datan päivittämiselle. MDS:n avulla voi myös määritellä sen, kenellä organisaatiossa on oikeus päivittää dataa.

Master Data Services pohjaa SQL Server -teknologiaan. Vaikka teknologiset ratkaisut ovat ydintiedon hallinnan tärkeä mahdollistaja, ne ovat kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Teknistä järjestelmää keskeisempiä ovat yrityksen sisällä jaettu ymmärrys ja näkemys sekä määritellyt sopimukset eri toimijoiden välillä. MDS-järjestelmän rooliksi jää pakottaa tietoa tuottavat ja tietoa hyödyntävät organisaation osat tiettyyn, yhteisesti sovittuun toimintamalliin. Master Data Managementissa onkin järjestelmien lisäksi vahvasti kyse yhteisesti sovituista toimintamalleista, kommunikaatiosta ja yhteisesti sovituista prosesseista.