<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Lisää öljyä datan laineilla

Kuulostaa öljyvahingolta, ja sitähän se onkin. Tulevaisuuden öljyksi datan tekee vasta sen iskukyky. Ilman lähdedatan ymmärrystä, hallinnointia ja laadunvalvontaa data velloo öljyn alla pimennossa.

Osassa yrityksistä datan hallinnan perusteet on valettu jo hyvissä ajoin myös syviin vesiin. Tietoarkkitehtuuria on luotsattu ja luotsataan hyvien periaatteiden mukaisesti.

Valitettavan monessa yrityksessä painitaan vielä perusasioiden parissa. Tieto on levällään useissa järjestelmissä. Niiden omistajuudet, tietomallit ja keskinäiset riippuvuudet ovat hukassa. Jatkuvasti lisääntyvät raportointitarpeet ja kasvava järjestelmämäärä synnyttävät kaaoksen. Kun tieto ei ole hallussa, sitä ei kyetä hyödyntämään liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä.

"Ei tämä ole rakettitiedettä."
Ongelmia voidaan välttää, kun määritellään tilanne huolellisesti alusta alkaen. Ei datan hallinta ole mitään rakettitiedettä. Kun esim. dataraportoinnin projekteissa perusasiat ovat kunnossa, niin hankkeissa onnistutaan: aina visioinnista ja suunnittelusta käytännön toteutukseen asti.

Pilvi-trendi on tuonut oman lisänsä hankkeisiin ja tämä suuntaus näyttää lisääntyvän tulevaisuudessa. Siinäkin huolellisella suunnittelulla säästytään paljolta harmilta. Suunnitteluvaiheen kustannukset ovat vain pieni osa datahankkeen kustannuksista, mutta merkitys on hyvin suuri.

"Cloud1:n teesit onnistuneeseen datan hallintaan: laadukas työn määrittely, jaettu ymmärrys toteuttamisesta ja tuloksista, jykevä projektinjohto sekä avoin vuorovaikutus."
Toisinaan ongelma on se, ettei tehdäkään niin kuin on suunniteltu. Uudet datan hallinnan palvelut pystytetään, integroidaan ja tiedot kerrytetään pilveen ennätysnopeasti. Sitten ollaan huolimattomia tai säästetään ja valitaan väärät analyysityökalut (perinteiset ja staattiset). Huomataan, että raakadata on vaikeaselkoista, sitä on liikaa ja on vaikeasti hyödynnettävissä.

Siksi jykevä projektinjohto on tärkeää. Kun projektia johdetaan kokonaisuutena yksityiskohtia myöden, edellä mainitulta epäonnistumiselta vältytään.

"Aika on tulevaisuuden valuutta. Sitä ei kannata hukata."
Esimerkiksi moderneilla datan analysointivälineillä säästetään minuutteja, jopa tunteja analyysien teossa. Käyttäjät voivat itse määrittää tekijät ja ulottuvuudet, joiden suhteen haluavat aineistoa tarkastella. Kyky visualisoida toimitusten tai asiakastapahtumien volyymejä geografian mukaan on silmiä avaava kokemus. Vain pari klikkausta ja odottamattomat keskittymät ja poikkeamat voi tunnistaa jo ensisilmäyksellä.

Osalle asiakkaista siirtyminen pilveen on alkutaipaleella ja modernia data-arkkitehtuuria on lähdetty rakentamaan omaan ympäristöön SQL Server -tuoteperheen pohjalle. SQL Server 2016 tarjoama tuki monimuotoisille datalle on markkinoiden edistyneimpiä: natiivi Big Data- ja JSON-tuki yhdessä R-kielen kanssa mahdollistavat erittäin joustavan datankäsittelyn ja integroinnin lähteestä riippumatta. Viime aikoina yhtenä nousevana teemana on ollut siirtyminen vanhasta, elinkaaren päässä olevasta SQL Server 2005 -versiosta tuoreeseen SQL Server 2016 -versioon.

Ketterimpiä uusista välineistä ovat pilvipohjaiset analysointityökalut, esimerkiksi Microsoft Power BI

Ketterimpiä uusista välineistä ovat pilvipohjaiset analysointityökalut, esimerkiksi Microsoft Power BI. Se tuo aiemmin kalliita investointeja ja osaamista vaatineet välineet myös pienempien toimijoiden ulottuville. Omia konesaleja ei tarvita ja edullinen käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus mahdollistaa kustannusten hallinnan ja skaalaamisen käytön mukaan.

"Kasvu ei ole itseisarvo. Palvelu on."

Cloud1 on kasvanut voimakkaasti viime vuosina suurelta osin tästä syystä. Kasvu ei silti ole meille itseisarvo. Haluamme olla edelläkävijä palveluissa. Kasvumme tulee ketteristä ja kustannustehokkaista hybridiratkaisuista, joissa annamme eräänlaisen piristysruiskeen yrityksen olemassa olevien järjestelmien tiedoille Microsoftin Azure -pilven avulla.

Meillä on onni tehdä töitä todella kovan luokan osaajien kanssa. Omat ja asiakkaidemme ihmiset ovat alansa huippuja. Välillä sparraamme asiakkaan osaajia, emmekä jätä ”vastuualueelle kuulumattomia irtopalloja” ajelehtimaan, vaan liputamme ne tai hoidamme ne itse maaliin ennen kuin ne muodostuvat kriittisiksi esteiksi projektille.

Tästä on molemminpuolisia etuja: usein huomaamme toimivamme pitkäjänteisessä asiakassuhteessa asiakkaan oman IT-osaston, projektiryhmän tai tietohallinnon vahvistuksena. Toisinaan ratkomme asiakkaan järjestelmävastaavan kanssa teknisen tason haasteita ja toisinaan taas suunnittelemme CIO:n kanssa roadmappia seuraavalle viidelle vuodelle. Tällainen eri tasojen yhdistäminen pitää työn mielenkiintoisena ja opettavaisena – joka päivä.

 

Tutustu palveluihimme