<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Liiketoiminnan tarpeisiin vastaaminen Power Platformin työkaluilla

Power Platform on Microsoftin tarjoama pilvipohjainen ratkaisualustakokonaisuus, joka tarjoaa monipuolisia työkaluja erilaisten liiketoimintaa tukevien ratkaisujen luomiseen. Alusta koostuu erillisistä osakokonaisuuksista, joita ovat Power Apps käyttöliittymien kehittämiseen; Power Automate prosessiautomaatioon, ohjelmistorobotiikkaan ja integraatioihin; Power BI datan analysointiin ja tiedon visualisoimiseen; Power Pages datapohjaisiin webtoteutuksiin; sekä osaltaan myös Copilot Studio AI-pohjaisiin ratkaisuihin kuten keskustelubottien toteutuksiin.  

Näiden osakokonaisuuksien saumaton yhteispeli keskenään ja yli koko Microsoftin tuotetarjooman muodostavat Power Platformista kehitysympäristön, joka on enemmän kuin osiensa summa. Me Cloud1:lla autamme Power Platformin avulla organisaatioita tehostamaan ja parantamaan toimintansa laatua sekä ylläpitämään omaa kilpailukykyään nopeasti muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä. 

Cloud1 on datavetoisiin pilvipalveluratkaisuihin keskittynyt suomalainen asiantuntijayritys, joka keskittyy muuttamaan dataa aidoksi liiketoimintahyödyksi asiakaskeskeisyydellä ja asiantuntijaosaamisella vuosien kokemusta hyödyntäen. Kokeneet konsulttimme ovat toteuttaneet Power Platform -työkalujen avulla ratkaisuja asiakkaillemme jo usean vuoden ajan. Osaamiskeskittymämme kautta hoituu kaikki alustaan liittyvä tekeminen, Power Platformin teknisestä hallinnasta moniulotteisten liiketoimintasovellusten kehittämiseen ja aina kattaviin integraatioratkaisuihin organisaation muun data-arkkitehtuurin välillä. Meiltä saat myös tarvittavat koulutuspaketit alustan hallintaan ja yrityksen sisäisten kehittäjien osaamisen kehittämiseen. Tarjoamme lisäksi tarvitsemanne jatkuvien palveluiden tuen kehittämillemme ratkaisuille sekä pitkäjänteistä alustan hallinnan konsultointia sen laajempaa hyödyntämistä silmällä pitäen.   Screenshot 2024-03-25 133356

Meidän avullamme siirtymä Power Platformin tarjoamien valmiiden rakennuspalikoiden parista täysin kustomoitujen, perinteisesti koodaamalla räätälöitävien ratkaisujen pariin ei myöskään tuota ongelmia.  Cloud1 on osa samaa yritysperhettä Devisioona Oy:n kanssa. Devisioona on Microsoft-teknologian asiantuntijayritys, joka uudistaa asiakkaidensa liiketoimintaa rakentamalla räätälöityjä sovelluksia ja modernisoimalla sovellusarkkitehtuureja. Yhdessä devisioonalaisten kanssa pystymme rikastamaan Power Platformin avulla luotujen ratkaisuiden toiminnallisuuksia entisestään, oli kyse sitten Dataversen plugin-arkkitehtuurista, yksittäisen Power App –sovelluksen sisään lisättävästä koodikomponentista tai vaikka ratkaisukokonaisuuden osana tarvittavasta webkehityksestä.  

Toteuttamiamme ratkaisuja hyödynnetään tälläkin hetkellä mm. teollisuus-, rakennus-, energia- ja finanssisektorilla. Näemme Power Platform -alustalla useita hyviä puolia, joista kaikki liiketoimintasektorit hyötyvät. Alustan avulla saadaan Microsoftin ekosysteemihyödyt käyttöön entistä monipuolisemmin. Teknologisesti moderni ja skaalautuva alusta tukee ketterää kehittämistyötä ja tarjoaa luotettavan tavan sovelluskokonaisuuksien toteuttamiseen ankarimpienkin tietoturvavaatimusten täyttymiseksi.

Valmis, modulaarinen alusta, jonka päällä ratkaisuja voidaan kustomoida tuo kehittämiseen nopeutta ja läpinäkyvyyttä. Tulevaisuuden näkymiä vahvistaa myös se, että alustan jatkuva kehittäminen näkyy voimakkaana Microsoftin pitkän tähtäimen suunnitelmissa. Myöskään ei sovi unohtaa alustatekemisen ympärille rakentunutta laajaa kehittäjien tukiverkostoa, joka yhdessä Microsoftin tarjoaman tuen kanssa lisää työkalujen houkuttelevuutta verrattuna muihin vastaaviin tuoteperheisiin. Valmis, SaaS-palveluna toimitettava mutta samanaikaisesti täysin modulaarinen ja käyttötarpeeseen muokkautuva alusta, jonka päällä ratkaisuja voidaan tarvekohtaisesti kustomoida tuo kehittämiseen nopeutta ja läpinäkyvyyttä ja asiakkaalle mielenrauhaa. 

Integrointi olemassa oleviin järjestelmiin ja tietolähteisiin

Dataratkaisukeskeisen liiketoimintamme kautta rakennamme usein asiakkaillemme konseptimme mukaista, keskitettyä data-alustaa Azureen. Vähintään yhtä usein toteutamme asiakkaidemme liiketoiminnoille erilaisia raportointiratkaisuja mm. Power BI:n avulla. Useasta tietolähteestä raportille haettu data ja sen visualisointi on nostanut toiveita mahdollisuudesta syöttää dataa samaisen raportin kautta. Toisinaan tarve on syöttää uutta dataa, mutta myös virheellisen datan korjaustarpeita ilmenee. Power BI -raporttiin upotettu Power Apps  –elementti on oiva työkalu näihin tarkoituksiin. Sovelluksen avulla voidaan viedä tai muuttaa tietoja takaisin kantaan raportilta poistumatta, ja upotettu sovellus saadaan keskustelemaan raportilla näkyvän datan kanssa täysin reaaliajassa. Power Apps sovellus toimiikin hienosti käyttöliittymänä tilanteissa, joissa dataa on korjattava, mutta pääsyä lähdekantaan halutaan rajata.  
 
Raporttiin upotettu Power Apps -sovellus toimii kätevästi myös silloin, kun on tarve mallintaa erilaisia skenaarioita päätöksenteon tueksi. Esimerkkitilanteessa raportoinnin taustalla oleva data on rakennettu kuvaamaan jonkin tilanteen nykytoteumaa. Loppukäyttäjillä on tarve simuloida erilaisia mahdollisia skenaarioita tiettyjen muuttujien avulla. Raporttiin upotetun Power Apps -sovelluksen kautta syötettävien parametrien välityksellä voidaan havainnollistaa visuaalisesti sitä, kuinka mahdolliset muutokset tulisivat vaikuttamaan nykytilanteeseen. Rakennetulla työkalulla voidaan tukea liiketoiminnan tarpeita liittyen riskienhallintaan, resursointiin tai kilpailukyvyn säilyttämiseen.  


Screenshot 2024-03-25 134814

Ketterät ratkaisut lainsäädännön ja sääntelyn noudattamisen tueksi

Power Platform taipuu sujuvasti käyttötarkoituksiin, joissa on tarpeen kerätä monikanavaisesti dataa yhdelle keskitetylle data-alustalle. Esimerkkitilanteessa yrityksellä on lainsäädännöllinen tarve kerätä sen toimintaa koskevia tietoja sekä sisäisiltä että ulkoisilta toimijoilta. Sähköisesti kerätyt tiedot viedään keskitetylle data-alustalle, ja niistä koostetaan yhteinen raporttinäkymä. Kooste viedään eteenpäin käyttötapausten vaatimusten mukaisesti kolmansien osapuolten suuntaan, esimerkiksi viranomaiselle ja sidosryhmille. Tällaisia toteutuksia rakentaessamme olemme hyödyntäneet Power Pagesin, Power Appsin, Power Automaten ja Power BI:n toimintoja. Kokonaisratkaisu voidaan rakentaa niin, että sovellukset ohjaavat datan oikeellisuuteen, ja järjestelmä hoitaa taustalla datan jalostamisen sekä tarvittavien tietojen laskemisen automaationa.   

 

Työntekijäkokemuksen ja tietoturvan parantaminen modernien ratkaisujen avulla

Moderni ja skaalautuva Power Platform -alusta työkaluineen on erinomainen vaihtoehto tilanteissa, joissa on tarve päivittää Excel-pohjaiset toteutukset tähän päivään. Excel-toteutuksen korvaaminen Power Platformin avulla tekee työskentelystä tietoturvallisempaa, käyttäjäystävällisempää sekä helpommin hallinnoitavaa. Tarpeeseen räätälöidyllä sovelluksella kokonaisprosessista saadaan saumaton ja käyttäjäystävällinen, kun loppukäyttäjän ei tarvitse käsitellä ja lähettää erillisiä tiedostoja.  

Sovellukseen saadaan toteutettua käyttäjää ohjaavia toiminnallisuuksia, joiden avulla varmistetaan sekä datan oikeellisuus että oikea-aikaisuus. Automatisoidut prosessit kuljettavat käyttäjää ja dataa oikeaan suuntaan hyväksyntäprosessien ja muiden tarvittavien vaiheiden läpi. Myös erilaisten poikkeustapausten käsittely helpottuu automatisoitujen työnkulkujen avulla. Tiedon liikkeiden, datan laadun sekä prosessin vaiheiden seuranta saadaan reaaliaikaiseksi Power BI –raportin avulla.  

Sirpaleisen prosessin muotoileminen kunnon työkaluksi Power Platformin avulla lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä parantamalla tiedon läpinäkyvyyttä, vähentämällä toistuvia kontekstin vaihtoja sekä varmistamalla käsiteltävän tiedon ajantasaisuus. Samalla mahdolliset pullonkaulat erottuvat nopeasti, ja toimintaa voidaan jatkossa kehittää juuri oikeista kohdista.  

 

Kaikki alkaa yhteistyöstä 

Onnistunut toteutus lähtee hyvästä, yhdessä toteutetusta suunnittelusta. Kattava osaaminen järjestelmäarkkitehtuurin eri osa-alueilta sekä jatkuva tiedon siirtyminen asiantuntijoiden välillä auttaa hahmottamaan kokonaisuutta paremmin. Parhaiten eteenpäin vie selkeä, asiakkaan kanssa yhdessä muodostettu ajatus siitä, mitä liiketoiminnan tarvetta ratkaisuilla on tarkoitus tukea, ja millainen ratkaisu loppukäyttäjiä tukee parhaiten. Jos kaipaat tukea Power Platformin valjastamisessa liiketoimintasi hyötykäyttöön, ota yhteyttä.