<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Kultaista Microsoft-osaamista neljällä eri osa-alueella

Syksy Cloud1:lla on käynnistynyt vauhdikkaasti. Päivitimme Microsoft Partner -kompetenssimme korkeimpaan mahdolliseen tasoon. Cloud1 on nyt kultatason Microsoft-kumppani Application Integration, Cloud Platform, Data Analytics sekä Data Platform -osaamisalueilla.

Vastaava kompetenssipaletti on ainutlaatuinen. Se kertoo korkeasta osaamisesta ja Cloud1:n kyvystä tuottaa laadukkaita integraatio-, pilvi, sekä data-arkkitehtuuriratkaisuja asiakkailleen.

Microsoft Gold Certified Partner – kultatason osaamista

Kultakumppani on Microsoft-teknologiaan, -palveluihin ja -tuotteisiin syvällisesti perehtynyt organisaatio. Kultatason kumppanuus tarkoittaa sitä, että organisaatiosta löytyy useita henkilöitä, jotka tuntevat eri kompetensseihin liittyviä asioita syvällisellä tasolla. Kultatason sertifiointi tarkoittaa myös sitoutumista ja jatkuvaa osaamisen ylläpitoa. Kultatason kumppanuuteen sisältyy useita etuoikeuksia esimerkiksi lisenssoinnin, kehittäjäpalveluiden ja tukipalveluiden osalta.

Asiakkaalle kumppanuustaso takaa laadun

Microsoftin kumppanuusohjelman Gold-taso on viesti, joka kertoo sitoutumisesta osaamisalueeseen. Asiakas hyötyy tästä siten, että voi varmistua osaamisen tasosta. Kuka tahansa ei kultakumppanuutta saa, vaan sen saavuttaminen vaatii yritykseltä osaamista, sitoutuneisuutta ja resursseja. Työntekijöiden sertifikaattitestien ja muiden tarpeellisten asioiden tulee olla jatkuvasti kunnossa.

Kultatason Application Integration, Cloud Platform, Data Analytics sekä Data Platform -sertifioinnit ovat tae siitä, että Cloud1 pystyy toteuttamaan laadukkaasti eri osaamisalueiden läpileikkaavaa asiantuntemusta vaativia projekteja. Osaamisen kattavuus mahdollistaa projektien ketterän toteuttamisen.

Laaja-alaista osaamista tarvitaan, kun tavoitteena on automatisoida liiketoimintaprosesseja, ottaa datasta kaikki irti tai saada tieto liikkumaan eri järjestelmien välillä. Sitä tarvitaan myös silloin, kun tavoitteena on modernisoida infrastruktuuria ja yhdistää eri elinkaaren vaiheissa olevat järjestelmät pilveen. Tai silloin, kun halutaan näkymiä liiketoimintaan, jonka avulla toimintaa voi tehostaa.