<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Koodauskoulusta Azuren syvään päätyyn

Besnik Konjuhaj työskentelee Junior Data Engineerinä Cloud1:lla. Besnik toteuttaa dataintegraatioita, ylläpitää asiakkaiden ympäristöjä sekä ratkoo mahdollisia ongelmatilanteita Cloud1 Pro Jatkuvuuspalveluissa.

Besnik tuli Cloud1:lle harjoittelujakson kautta. Alunperin Besnik opiskeli tradenomiksi, mutta kiinnostus tietotekniikkaan ja koodaamiseen vei hänet Supercellin Hive Helsinki -koodauskouluun.

Hive Helsingin tavoitteena on monimuotoistaa matemaattisorientoitunutta insinööritieteistä kumpuavaa näkemystä koodaamisesta. Koulun ydinajatukseen kuuluu se, että koska ohjelmointia tarvitaan yhä laajemmilla yhteiskunnan osa-alueilla, myös koodausosaamiseen tarvitaan taustaltaan eri tavoin suuntautuneita osaajia. Tätä aukkoa koulu pyrkii paikkaamaan kouluttamalla koodareita, joilla on erilaisia vahvuuksia, osaamistaustaa sekä kiinnostuksenkohteita.

Hive Helsingissä myös opetusmenetelmä haastaa perinteet. Työskentely toteutuu ryhmissä, ja oppilaat etsivät itse ratkaisut tehtävänantoihin.

Besnik kuvailee opetussysteemiä innostavaksi ja mielenkiintoiseksi, sillä se mahdollistaa yksilöllisen etenemisen oman tilanteen, taitotason tai motivaation mukaan. Osaamista voi syventää juuri niin pitkälle, kuin itse haluaa. Perinteisessä luokkamuotoisessa opiskelussa edetään tiettyä tahtia, joka voi toisille olla liian hidas, toisille taas liian nopea. Nyt eteneminen on itsestä kiinni.

Azure haltuun

Samantyyppinen omaan aktiivisuuteen ja intoon pohjaava ote on kantanut eteenpäin myös harjoittelijana Cloud1:lla. Esimerkiksi Azuren omaksumiseen on käytettävissä runsaasti erinomaisia resursseja, ja Azure-maailmaan pääsee sisälle helposti, jos vain kiinnostusta ja intoa riittää.

Besnik on ahminut Azurea hätkähdyttävää tahtia. Ensimmäiset sertifikaatit on jo suoritettu, ja lisää on tulossa. Keskeistä on oma motivaatio, kiinnostus ja halu ottaa asioista selvää.

“Azure-maailmaan pääsee helposti sisälle, jos intoa ja motivaatiota riittää."

besnik-konjuhajMotivaation lisäksi uuden opettelussa Besnik pitää tärkeänä sitä, että teoriaa voi soveltaa heti käytäntöön. Näin osaaminen syvenee ja konkretisoituu aitojen käyttötilanteiden kautta. Besnikin Azure-sertifikaatitkaan eivät ehdi pölyttyä kaapin päällä, kun asioita pääsee soveltamaan ja kokeilemaan heti käytännön työssä.

Mentorointi tukena

Tukea hypyssä Azuren syvään päätyyn on antanut Cloud1:n mentorointimalli. Säännölliset viikottaiset tapaamiset Harri Puupposen kanssa ovat olleet hyvä tilaisuus purkaa kertynyttä kysymyslistaa. Kun mentorointiin on varattu oma aika, ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa kiireisen asiantuntijan ajan viemisestä.

Oman haasteensa perehdyttämiseen on toisaalta tuonut pitkään jatkunut etätyö. Satunnaiset keskustelut kahvikupin äärellä ovat tärkeitä tuokioita monessakin mielessä. Normaalioloissa on helpompaa nykäistä kokeneempaa kollegaa hihasta ja esittää nopea kysymys. Vaikka etätyö ja digitaaliset viestintäkanavat toimivat hyvin, on siis perinteisessä työskentely-ympäristössäkin omat etunsa.

Integraatioista teköälyyn

Besnik pohtii, että integraatio-osaaminen luo hyvät puitteet osaamisen syventämiselle moneen eri suuntaan myös jatkossa. Integraatiopuolella tulee ymmärtää monta eri teknologiaa ja monenlaisia erilaisia ympäristöjä. Toteutukset vaihtelevat, tarpeet muuttuvat ja sovellukset on voitu ratkaista monin eri tavoin. Integraatio-osaaminen auttaa ymmärtämään laajoja kokonaisuuksia, ja kun tämän hahmottaa, se helpottaa huomattavasti esimerkiksi softakehitystä.

“Tykkään todella paljon mun duunista.”

Tulevaisuudessa Besnikiä kiinnostaisi laajentaa osaamista softakehitykseen ja tekoälyn parissa työskentelyyn. Jälkimmäiseen tematiikkaan liittyy tietty ajatus, joka asiaan perehtymisen myötä on konkretisoitunut. Nimittäin se, kuinka epävarmaa kaikesta hypestä huolimatta aidon tekoälyn hyödyntäminen tuotannossa olisi. Vaatisi huomattavan määrän aikaa ja resursseja kouluttaa tekoälystä älykäs ja hyödyllinen. Asian vaatimien resurssien näkökulmasta business-hyöty jäisi pieneksi. Vielä tässä vaiheessa on helpompaa hyödyntää dataa, ja tehdä sen perusteella päätöksiä.

Vaikka montaa asiaa kutsutaan tekoälyksi, pintaa raapaisemalla asia usein pelkistyy matemaattiseksi kaavaksi, vaikkakin usein monimutkaiseksi sellaiseksi, Besnik toteaa. Aito, ihmistä imitoiva malli, joka muuttaa käytöstä sille annetun datasetin pohjalta, on näistä vielä kaukana. Aito tekoäly on toistaiseksi vielä saavutettavissa lähinnä yrityksille, joilla on käytössään rajattomat resurssit.

Data taas tuottaa hyötyä laajasti kaikenkokoisille yrityksille.