<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Järjestystä, mutta ei hierarkiaa

Yhtenä syyskuun tuulisena päivänä kokoonnuimme koko henkilökunnan voimin suunnittelemaan tulevaa ja kehittämään toimintaamme “hyppypäivään”, kuten kehittämispäiviä Cloud1:lla kutsumme. Tällä kertaa hyppypäivän kantavana teemana oli työhyvinvointi.

Käsittelimme päivän aikana mm. työergonomiaa ja stressinhallinnan erilaisia tapoja. Pääsimme ihan käytännön tasollakin vetreyttämään istumalihaksia erilaisten lihaskuntoa- ja hapenottokykyä kehittävien harjoitteiden avulla.

Hyppypäivä | Cloud1

Yksi keskeinen anti päivässä oli lisäksi organisaatiomallin päivittäminen. Halusimme vahvistaa henkilökunnan työhyvinvointia tukiorganisaation muodostamisen avulla.

Tukiorganisaation tavoitteena Cloud1:lla on ensisijaisesti tukea henkilöstöä työhyvinvoinnissa. Samalla halutaan varmistaa se, että henkilökohtaiselle kehitykselle on tilaa.

Hyppypäivä | Cloud1

Organisaation kehittämisessä ei sinällään varmasti ole mitään uutta, mutta huomionarvoista kenties on tapa, jolla se toteutettiin. Tiimiläiset saivat itse valita kuka omaksi vastinpariksi sopii tukemaan parhaiten ammatillista kehittymistä ja työskentelyä. Kenet sinä haluaisit ammatilliseksi sparraajaksesi?

Perinteisen esimies-alainen -jaottelun sijaan tukiorganisaation parit ovat esihenkilö ja avainhenkilö. Termit ovat termejä, mutta ajattelen silti, että tämä on yksi konkreettinen teko matalan hierarkian säilyttämiseksi ja turhan byrokratian välttämiseksi. Nämä molemmat ovat tärkeitä asioita, joista haluamme Cloud1:lla pitää kiinni.

Hyppypäivä | Cloud1

Arvoihimme kuuluu se, että asioihin voidaan vaikuttaa ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Matala hierarkia mahdollistaa myös sen, että kollegaa voi hyvin mielin nykäistä hihasta ja vaihtaa ajatuksia aina, kun sille on tarvetta.

Toinen keskeinen osa-alue, jota aktiivisesti kehitetään Cloud1:lla, on henkilökohtainen kehityspolku. Henkilökunta saa päättää itse millaisiin tehtäviin haluaa keskittyä ja millaiseksi rooli muotoutuu. Henkilökohtaista kehittymistä tuetaan koulutusmahdollisuuksilla ja sillä, että asiantuntijoilla on mahdollista käyttää aikaa uuden opiskeluun ja kouluttautumiseen. Tämä on keskeistä paitsi henkilökohtaisen motivaation kannalta, myös siksi, että asiantuntijamme pysyvät aina askelen edellä.

Hyppypäivä | Cloud1

 

Tutustu uramahdollisuuksiin Cloud1:lla:

 

Katso kaikki työpaikat