<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Isä, mitä sinä teet työksesi? Olen pilvessä, kädet syvällä savessa

Ensin kävi mielessä, että mitä hittoa yritän sanoa. Puhunko intohimosta, heittäytymisestä vai hullun rohkeudesta? Kuulostaa enemmän ihanneavioliitolta tai addiktiolta, eikä pilveä kauppaavalta IT-asiantuntijalta.

Kun Cloud1 perustettiin, halusimme yhdistää omat intohimomme ja asiakashyödyt. Palavasta rakkaudesta omaan työhön syntyi myös palava halu palvella asiakkaita. Ihan ensiksi poistimme ylimääräisen "läskin" asiakkaan ja osaajien välistä: toisin sanoen sulavakäytöksisen ja -sanaisen konsultin.

Meillä jokainen tekijä osaa enemmän kuin yhden tai kaksi asiaa. Moniosaaminen on kaiken lähtökohta. Se tarkoittaa useiden eri osa-alueiden teknologista osaamista, mutta myös muuta osaamista.

"Pitää ymmärtää mitä asiakas tarvitsee ja puhua selkokieltä, ei IT-slangia. Pitää tunnistaa taloudelliset realiteetit, ymmärtää miten projektit elävät. Mitä enemmän osaa, sitä parempaa palvelua voi asiakkaalle antaa."
Ongelmana on, että IT ja bisnes nähdään usein erillisinä, vaikka niiden pitää toimia yhteistyössä, jotta pilven valjastamiseen löydetään parhaat keinot. Me autamme yrityksiä tekemään yhteistyötä, rakentamaan tätä väliä kuntoon, poistamaan "läskiä", jotta ne menestyvät.
"Siirtymävaihe, jossa PaaS-pilvimalli syö perinteistä IaaS-mallia on jo alkanut."
Cloud Services

Pilvi ja PaaS ovat normaali kehityspolku. Sama, jota Netflix, Uber ja Airbnb kulkevat. Pitää pystyä tuottamaan enemmän ja ymmärtää laaja-alaisemmin asioita. Teknisesti tämän ymmärryksen konkretisoi pilvi, jossa teknologian avulla arvoa kasvatetaan, samalla kun moniosaajat sitä hyödyntävät. Me keskitymme hallitsemaan ja hyödyntämään pilviratkaisuja oikein, jatkuvasti kehittäen. Ohjaamme asiakasta oikeaan suuntaan. Emme vain toimita ja lähde pois, vaan varmistamme, että asiat hoituvat ja eurot säästyvät.

Asiakkaat, jotka ovat valmiita ottamaan digiloikan pilveen, saavat meiltä tukea myös liiketoiminnan kartoittamisessa suhteessa uusiin teknologisiin mahdollisuuksiin. Näytämme konkreettisesti mitä hankinta- ja investointimallien vaihtaminen palvelumalleihin tarkoittaa kustannusmielessä ja miten uutta kustannusrakennetta käsitellään.

"Suurinta rohkeutta on olla oma itsensä."
Sanomamme ei ole uniikki, mutta sille tuntuu olevan tilaus. Kasvamme nopeasti ja tarvitsemme senioritason moniosaajia kiihdyttämään menoa entisestään. Haasteita on tarjolla, joskus jopa enemmän kuin pystymme vastaanottamaan.

Me emme ole vain töissä, vaan suhtaudumme asiakkaiden asioihin, kuin ne olisivat omiamme. Emme katso kieroon taustoja tai miten osaaminen on saavutettu. Oikea asenne ja kiinnostus parempaan lopputulokseen riittävät.

Tarjoamme kovan vertaisverkon niin tekijälle kuin asiakkaalle. Mikä tahansa osa-alue on kyseessä: arkkitehtuurin ja projektin ohjaus, IT:n ja liiketoiminnan sulauttaminen, uuden teknologian tuomat mahdollisuudet liiketoiminnalle ja erilaiset muut IT-asioihin liittymättömät ongelmat, osaajia löytyy todella kattavasti ja Suomen parhaimpia. Oletko sinä yksi heistä?