<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Infra ei ole pakollinen paha, vaan monen mahdollistaja

Petri Mälkki työskentelee inrfastruktuuriarkkitehtina Cloud1:llä. Hänen roolinsa on usein konsultoiva. Yhdessä asiakkaan kanssa mietitään parasta toteutustapaa, draftataan tulevaisuuden roadmapia tai pohditaan Microsoftin tuoteryhmien kanssa järkevintä ratkaisua. Vaikka rooli on muotoutunut yhä enemmän neuvonantajaksi, nauttii Petri myös käytännön tekemisestä.

– Välillä on hyvä tehdä kädet savessa, jotta pysyy mukana konkretiassa.

Infrastruktuuriarkkitehdin roolissa eteenpäin auttaa uteliaisuus. Kiivaan kehitystahdin mukana pysyminen edellyttää halua oppia uusia asioita joka päivä. Vaikka tehtävä edellyttää laaja-alaista kokonaisnäkemystä teknologioista, on välillä syytä syventyä. Taivaanrannan maalarina tehtävässä ei pärjää.

– Samoin kuin rakennusarkkitehdin on syytä ymmärtää rakennusmateriaaleista ja niiden käyttäytymisestä, myös infrastuktuuriarkkitehdin tulee ymmärtää riittävästi teknologiasta, eikä vain perusteista, Petri selventää.

Pilvi puhututtaa

Infrastruktuuriarkkitehdin vastinparina asiakasorganisaatiossa on usein yrityksen IT-osasto. Yrityksissä pilven käyttöönotto tuntuu juuri nyt olevan muutos, joka puhututtaa eniten.

Yksi näkökulma on esimerkiksi se, että uudet teknologiat vaativat uudenlaista ajattelua tietoturvaan. Uudet teknologiat haastavat tavan, jolla sisäiset järjestelmät on perinteisesti suojattu.

Erilaisia tapoja, joilla teknologiat ottavat yhteyksiä julkisiin pilviin, tulee väistämättä. Palomuurirajausten lisäksi entistä keskeisemmäksi nousee autentikointi ja tunnistautuminen. Palvelut muuttuvat tunnistautumiskeskeisiksi sen sijaan, että nojattaisiin rajaamiseen verkkotasolla. Tunnistautuminen muuttuu koko ajan yhä keskeisemmäksi osaksi tietoturvaa.

Petri Mälkki, Cloud1 Oy

Onko infran aikakausi ohi?

Infraa ajatellaan usein pakollisena pahana. Se ei useinkaan ole osa-alue, johon katseet käännettäisiin, kun kehitetään liiketoimintaa tai etsitään keinoja tehostaa prosesseja. Kuitenkin infralla on merkittävä rooli mahdollistajana, jotta uusien teknologioiden käyttöönottaminen olisi yrityksissä ylipäätään mahdollista.

– Tietyllä tapaa voidaan ajatella, että infran aikakausi on loppumassa. Uusi aikakausi on sovellusten.

Tällä Petri tarkoittaa sitä, että sovellukset määrittävät itse paikkansa. Liiketoimintayksiköt hankkivat omaehtoisesti softan, jonka tarvitsevat. Uusi softa integroidaan keinolla tai toisella olemassa oleviin järjestelmiin. Tässä kohdassa arkkitehtia tarvitaan. Myös organisaatioille tulevaisuuden suuntaus on suuri muutos ja pakottaa ajattelemaan IT-organisaation roolia uusista lähtökohdista.

– On kiinnostavaa seurata miten asiakkaat siirtävät sovelluksiaan pilveen. Mielenkiintoinen ja päivänpolttava kysymys on se, mitä jää tietohallinnon johdettavaksi ja sen alaisuuteen, Petri pohtii.

Kouluttautuminen on elinehto

Jotta muutoksessa pysytään mukana, on syytä hypätä täysillä sen kelkkaan. Muutoin vaarana on jämähtäminen vanhaan. Jos muutokseen ei varauduta, on mahdollista, että työt eivät kehity tai urakehitys ei jatkossa ole toivottu. Tätä Petri korostaa puhuessaan yritysten IT-organisaatioille.

– Muutoksessa on tärkeä panostaa kouluttautumiseen. IT-organisaatioiden on oltava valmiina ja avoimena muutokselle. 

Cloud1 on näköalapaikka teknologian kehittymiseen

Cloud1 on hyvä näköalapaikka Microsoftin huipputekemiseen, kuitenkaan perusasioita unohtamatta. Cloud1:llä pääsee työskentelemään niin uusimman uuden, kuin perinteisemmänkin teknologian parissa.

Perinteisen teknologian tuntemus auttaa siinä, kun uudet järjestelmät sovitetaan asiakasyrityksissä olemassa oleviin ratkaisuihin. Uuden on sovittava yhteen vanhan kanssa. Vaihtelevuus ja monialaisuus syntyy juuri tästä, jokainen asiakascase on omanlaisensa.

– Ei ole kahta samanlaista työpäivää, Petri nauraa.

Cloud1:llä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaansa ja siihen, mitä haluaa tehdä. Vapaus tuo mukanaan vaatimuksen oma-aloitteisuudesta ja kyvystä ottaa asioista selvää. Tietoa, apua ja osaamista löytyy ympäriltä. Keskeistä on lisäksi vastuuntunto asiakkaita kohtaan. On parempi olla lupaamatta liikoja, mutta pitää kiinni siitä, mistä on sovittu.