<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

HR-managerin työssä korostuu reiluus

HR Manager Anna Saloranta vastaa Cloud1:lla HR- ja hallinnollisista asioista. Monipuoliset tehtävät sisältävät niin palkkaukseen ja työsuhde-etuihin, kuin prosessien kehittämiseen ja rekrytointiin kuuluvia asioita.

Annan taustasta löytyy kattavaa kokemusta monipuolisista esimiestehtävistä, mutta hieman yllättäen myös IT-tradenomin opintoja. IT-alaa sivuavasta taustasta on ollut hyötyä työskeneltäessä IT-ammattilaisten parissa, kun on jo jonkinlaista ymmärrystä sekä alasta että työn tekemisen tavoista.

Reiluus ja ammattimaisuus ovat tärkeitä arvoja yhteisölle

Anna pohtii, että jos Cloud1:ia pitäisi kuvata kahdella sanalla, ne olisivat ammattimainen ja reilu. Talo on täynnä äärettömän osaavaa porukkaa, ja kaikilla on erittäin pitkä työkokemus. Ihmiset ovat työorientoituneita ja motivoituneita ammattilaisia.

Toisaalta työtä halutaan myös tehdä niin, että siitä jää hyvä maku suuhun – sekä tekijälle, että asiakkaalle.

Reiluus ja ammattimaisuus ovat osa viiden tärkeän arvon kokonaisuutta, jotka Cloud1:lla on määritelty kuvaamaan yritystä ja sen toimintatapoja. Arvoprosessi toteutettiin koko työyhteisö osallistaen.

Arvojen luonnissa haluttiin varmistaa, että arvot kuvaavat aidosti työyhteisön omiksi kokemiaan asioita. Arvoja yhteiskehitettiin työpajassa, ja esiin nousseista aihioista poimittiin kokonaisuudet arvojen ehdotukseksi. Tämän jälkeen ehdotuksia vielä jatkotyöstettiin ja priorisoitiin. Työskentelyn lopputulokseksi kiteytyi viisi arvoa: inhimillisyys, reiluus, edelläkävijyys, ammattimaisuus ja asiantuntijuus.

Anna kuvailee, että arvotyöskentelyssä tuli kiinnostavalla tavalla esiin se, miten samalla tavalla henkilöstö koki asiat. Arvojen työstäminen oli jopa helppoa. Se kuvastaa osaltaan sitä, että arvoilla on konkreettinen pohja, eivätkä ne jää päälleliimatuksi sanahelinäksi.

Hyvinvointia tulee tukea

Anna pitää tärkeänä sitä, että vaativaa asiantuntijatyötä tekevien työntekijöiden työhyvinvoinnista pidetään huolta. Cloud1:lla henkilöstöön ja työhyvinvointiin panostetaankin monella tavalla. Työsuhde-etujen “peruskauran” lisäksi tarjolla monia muita lisäetuja, kuten esimerkiksi sairaan lapsen kotihoitopalvelua sekä vuosittaista etätyömatkaa. Työhyvinvointia seurataan tarkasti työhyvinvointikyselyillä sekä epävirallisemmilla fiiliskyselyillä.

Vaikka hyvät edut ja kompensaatio ovat tärkeitä, keskeisimmäksi työhyvinvointia lisääväksi asiaksi Anna kokee kuitenkin sen, että työ- ja vapaa-aika ovat luontevassa tasapainossa. Tähän liittyy myös arvojen käsite inhimillisyys: on tärkeää ymmärtää, että ihminen on kokonaisuus, jolla on myös oma elämä ja vapaa-aika.

“En ole ikinä ollut töissä yrityksessä, jossa työntekijöitä ajateltaisiin yhtä paljon.”

Hyvinvoinnista huolehtiminen on Cloud1:lla ykkösjuttu, jolla halutaan vaalia yrityksen tärkeintä pääomaa. Kaikki voivat paremmin, jos ruuvia ei kiristetä liian tiukalle.

Mahdollisuus vaikuttaa

Cloud1:lla tehtävänkuvat ja roolit on haluttu pitää joustavina. Omaa tehtävänkuvaa voi muokata pitkälti siihen suuntaan, mihin oma kiinnostus kohdistuu ja missä omat vahvuudet ovat. Toisinaan oma erityisosaaminen kirkastuu vasta varsinaisessa projektityössä, joten mahdollisuus kehittää omaa profiilia tiettyyn suuntaan on haluttu säilyttää.

Mahdollisuutta vaikuttaa omaan työnkuvaan on pidetty tärkeänä myös työntekijöiden mielestä, ja siksikin siihen halutaan antaa vapaus.

Anna Saloranta | Cloud1

Sparrailua verkostoissa

Anna kokee, että menestyvässä työyhteisössä on hyvässä suhteessa sekä samanhenkisyyttä että diversiteettiä. Jotta kokonaisuus on tasapainossa, tarvitaan erilaisia persoonia, joita kuitenkin yhdistävät tietyt asiat, kuten ammattimaisuus, halu mennä eteenpäin sekä halu kehittää ja kehittyä.

Anna pitää työtään HR-ammattilaisena erittäin mielenkiintoisena ja motivoivana, sillä se vaikuttaa yrityksessä niin monella eri tavalla.

“Olen tosi kiitollinen työstä, jota teen.”

Henkilökohtaisella tasolla Anna seuraa erityisesti HR-alaan liittyviä podcasteja sekä sosiaalisen median ryhmiä. Siellä saadaan usein aikaiseksi hyvää keskustelua ja sparrailua kollegoiden kesken. Ryhmistä on löytynyt hyviä ideoita esimerkiksi siihen, miten henkilöstöä voidaan piristää ja muistaa etätyöaikana. Näistä vinkeistä osa onkin jo viety käytäntöön asti.

Tutustu uramahdollisuuksiin Cloud1:lla:

 

Katso kaikki työpaikat