<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Espoon kaupungin kilpailutusvoitto on merkittävä avaus Cloud1:lle

Cloud1 voitti vastikään Espoon kaupungin kilpailutuksen, jossa valittiin palveluntarjoaja Microsoft Azure -pilvipalvelun konsultointiin. Julkisessa kilpailutuksessa oli loppuvaiheessa mukana kolme kovatasoista toimijaa.

Sopimus kattaa hallintomalliin, arkkitehtuuriin, hybridi-infrastruktuurin kehittämiseen, perustietotekniikan ulkoistusta tukeviin toimintamalleihin, tietohallinnon rooleihin ja prosesseihin sekä siirrettävien työkuormien tunnistamiseen liittyviä osa-alueita.

Cloud1 on erinomainen kumppani Espoon kaupungin hankkeeseen, sillä Cloud1:n osaamiseen kuuluu pilven kokonaisvaltaisen hyödyntäminen. Paitsi Azuren käyttöönotossa, Cloud1 pystyy auttamaan kattavammin sovellusmodernisoinnissa ja modernien työvälineiden käyttämisessä, jotta pilviteknologiasta saadaan täysi hyöty.

Cloud1:lle kilpailutusvoitto on merkittävä avaus julkiseen sektoriin. Vaikka nykyiseen asiakaskuntaan kuuluu jo nyt julkishallinnon toimijoita, on uusi asiakkuus tärkeä rajapyykki. Kyseessä on merkittävä pidempikestoinen yhteistyö suuren julkishallinnon toimijan kanssa.

On ilahduttavaa huomata, että organisaatiot tarkastelevat pilviteknologian hyötyjä enenevässä määrin kokonaisvaltaisesti. Muun muassa sen mukanaan tuoma lisääntyvä toimittajariippumattomuus nähdään yhä useammin yhtenä positiivisena tekijänä kokonaisarviossa. Palveluntarjoajan vaihto Microsoft Azuressa oleville palveluille on huomattavasti vähäisempi ponnistus, kuin perinteisten ulkoistettujen palveluiden raskaat kilpailutukset. Tämä painaa vaakakupissa yhä useammin, kun ratkaisuja arvioidaan.

Osaltaan kilpailutusvoitto kertoo myös siitä, että pilviteknologiassa yrityksen koko tai henkilömäärä ei enää ole ainoa merkitsevä tekijä, kun arvioidaan palveluntarjoajan kykyä hoitaa mittavia projekteja.