<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Datanhallinta on tie raportoinnista johtamiseen ja apuälystä aidoksi arvontuottajaksi

Edessä on uusi digitaalisen kehityspolun vaihe, joka johtaa kohti reaaliaikaista tiedolla johtamista. Silloin data ei ole enää jotain abstraktia, vaan tasavertainen päätöksentekijä, yksi meistä.

Yritysten digipolku alkoi palveluiden ja käytettävyyden kehityksestä ja eteni ekosysteemiajattelun kautta tietojärjestelmien lopulliseen pilvisiirtymään. Tämä vaihe yritysten digitalisaatiossa mittasi luottamusta teknologiaan. Muutosmatkan seuraavassa vaiheessa luottamus dataan rakentuu organisaation osaamisen varaan. Kyse on yrityksen kyvystä luoda organisaatioon yhteensopivat rakenteet ja mallit operatiivisen datan hallintaan. Kun organisaatio kykenee hallitsemaan dataansa, se kykenee luottamaan dataan tasavertaisena päätöksentekijänä. Ilman laadukasta dataa ei synny tiedolla johtamista, modernia datavetoista tuote-, palvelu-, ja prosessikehitystä tai kilpailukykyä kasvattavia tekoälysovelluksia.

Kolme yhdistävää tekijää

Kun etsimme asiakkaidemme kanssa vastauksia, miksi datalle asetetut liiketoimintatavoitteet eivät ole täyttyneet, kohtaamme toistuvasti samat kysymykset ja ongelmat, jotka keskittyvät kolmeen kokonaisuuteen: Data-alustat ja teknologiavalinnat, datan hallinta ja laatu sekä saavutettujen tuloksien hyödynnettävyys ja käytettävyys. Usein ongelmia yritetään ratkaista erillisinä toisistaan. Liiketoiminnan asettamat datatekemisen tavoitteet delegoidaan IT-yksikön vastuulle, ja ratkaisua odotetaan teknologiasta. Tämä ei kuitenkaan luo kestävää arvoa, vaan pistemäisiä ratkaisuja.

Kestävä kilpailuetu edellyttää rakenteiltaan ja käytänteiltään yhtenevän organisaation ja valittuja ratkaisuja data-alustoista sovelluksien läpi käyttöliittymiin tukevan tietojärjestelmän. Tekoälyajassa strategisen tiedolla johtamisen onnistumisen edellytys on, että liiketoiminta ja IT luovat yritykselle eniten arvoa tuottavat ratkaisut yhdessä. Datan siiloutuminen on edelleen strategisen tiedon johtamisen merkittävin este. Pahimmillaan data on jumissa yksittäisessä liiketoimintayksikössä, ja sen yhteiskäytölle on mitä moninaisimpia esteitä. Data saattaa olla myös hajallaan ympäri organisaatiota eri alustoilla ilman, että kenelläkään on selkeää näkemystä kokonaiskuvasta. Siiloutuminen vaikuttaa olennaisesti myös toiseen tiedolla johtamisen haasteeseen, eli datan laatuun. Siiloutuneena datan käsittelyyn ei ole yhteisiä toimintamalleja, hallinnointia ja kehittämisen käytänteitä. Tämän vuoksi datan laatu on heikkoa ja harmonisoimatonta, eikä sen yhteiskäyttö ole mahdollista tehokkaasti.
 
Generatiivinen tekoäly, data-analytiikka, koneoppiminen ja kaikki dataan perustuva tuote- ja palvelukehitys vaativat laadukkaan datan, jonka mahdollistaa organisaation kyky hallita teknologista kokonaisuutta liiketoiminnan tavoitteista käsin, jatkuvasti kehittyen. Tämä puolestaan vaatii kaikkien osapuolien organisoitumista datakehityksen ja datan hallinnoin ympärille sekä organisaation eriyksiköiden välisen horisontaalisen yhteistyön kehittämistä.

GenAI murtaa lopullisesti rajat IT:n ja OT:n välillä

Generatiivisen tekoälyn seuraava kehitysvaihe kytkee tekoälyn yritysten tietojärjestelmiin, kuten toiminnanohjaukseen ja asiakashallintajärjestelmiin. Jos aikaisemmin ihminen joutui opettelemaan kommunikoimaan koneen kielen, generatiivisen tekoälyn myötä koneilla on valmiudet puhua ihmisen kielellä. Tämä yhdessä holistisen datanhallinnan kanssa murtaa perinteisen IT/OT-ajattelun ja organisaatioihin muodostuneet rajat. 

Edessä on kehityspolku kohti kaiken internetiä ja reaaliaikaista tiedolla johtamista. Silloin data ei ole enää jotain abstraktia, vaan yksi tasavertainen päätöksentekijä. Organisaatioiden on varmistettava, että yrityksen tietojärjestelmäkokonaisuus alustoista integraatioihin ja käyttöliittymiin tukee datan laatua ja organisaation horisontaalista yhteistyötä. Se edellyttää yhtenäisten käytänteiden ja datakyvykkyyksien kehittämistä.

Teknologiasta kyvykkyyksien luomiseen

Cloud1 on Microsoftin teknologialla rakentuvien end-to-end-ratkaisujen toimittaja ja kehityskumppani. Autamme asiakkaitamme rakentamaan kestävän teknologisen kokonaisuuden data-alustoista rintegraatioihin ja käyttöliittymäkerrokseen. Tekonologisen osaamisemme lisäksi autamme organisaatioita hallitsemaan dataansa ja varmistamaan, että laadukas ja luotettava data virtaa ja jalostuu tehokkaasti liiketoiminnan tarpeisiin yhtenäisillä käytänteillä.

Cloud1 toimii helmikuussa 2025 pidettävän CDOIQ-tapahtuman sponsorina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun MIT-yliopiston maineikas symposium järjestetään Suomessa. CDOIQ pyrkii lisäämään tietämystä, miten organisaatiot voivat varmistaa käytössään olevan datan laadun ja laadukkaalla datalla tuotetun liiketoiminnan lisäarvoa.

Päätapahtumaan valmistaudutaan 16.5.2024 järjestettävällä pohjoismaiden päättäjät yhteenkokoavalla pre-summit-tapahtumalla. Tapahtuma tuo yhteen liiketoiminta-, tietohallinto– ja tietojohtajat pohtimaan, miten yritysten tulisi johtaa dataa ja datan laatua omassa toiminnassaan ja organisaatioiden välisissä verkostoissa. 

Lue lisää CDOIQ Nordic Community Pre-Summit -tapahtumasta