<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Datan sekatyöläinen arvostaa asiakkaita, joilla on rohkeutta kokeilla

Data-arkkitehti Joonas Soukki on datan sekatyöläinen, joka pitää huolen siitä, että yrityksillä on käytössään hyvälaatuista dataa liiketoimintapäätöstensä pohjaksi. Joonaksen erityisala on dataintensiivisten ratkaisujen suunnittelu ja toteutus.

Data-arkkitehdin roolissa on tärkeää osata yhdistää liiketoimintatarpeet parhaisiin mahdollisiin teknologisiin ratkaisuihin. Arkkitehdin on siis paitsi ymmärrettävä liiketoiminnan näkökulma, myös tunnettava kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat teknologiset ratkaisut niin hyvin, että asiakkaan valintoja voi ohjata ja konsultoida.  

– Data-arkkitehdin tulee tietää monista palikoista ja syventyä niihin.

Itsepalveluanalytiikkaa vai analytiikkaa palveluna?

Joonaksen osaamisaluetta ovat analytiikka, raportointi ja tiedon mallintaminen.

Power BI on analytiikkatyövälineistö, jonka avulla useita datalähteitä voi yhdistää, yksinkertaistaa ja hyödyntää ad hoc -analysoinnissa. Power BI mahdollistaa personoitujen näkymien luomisen organisaation dataan, eri tietolähteiden yhdistelyn sekä niiden hyödyntämisen itsepalveluanalytiikkana, esimerkiksi verkkopohjaisesti tai mobiililaitteilla.

Joonaksen roolina datahankkeissa on tyypillisesti hyödynnettävien datasettien suunnittelu ja valmistelu, valmiiden raporttien luominen sekä loppukäyttäjien kouluttaminen. Datan hyödyntämistä edeltää se, että data-arkkitehtuuri on hyvin suunniteltu keskenään toimivine komponentteineen. Integraatiot ja Master Datan hallinta on järkevästi rakennettu ja datan luotettavuudesta on huolehdittu.  

Power BI:ssä ja itsepalveluanalytiikkassa ollaan tietyllä tapaa digitalisaation ytimessä: modernit työvälineet ja kehitysmenetelmät mahdollistavat raakamateriaalin nopean hyödyntämisen ja analysoinnin. Aikaisemmin vastaavanlaisen raportoinnin valmisteluun olisi voinut kulua paljon aikaa ja viimein valmistuessaan lopputulos ei välttämättä olisikaan palvellut liiketoiminnan muuttuvia tarpeita. Nyt sekä prosessi että kehittäminen ovat luonteeltaan iteratiivisempia.

Myös palveluntarjoajan ote on aikaisempaa mentoroivampi: käyttäjille annetaan valmiuksia, liiketoiminnalle vastuuta, loppukäyttäjää tuetaan ja IT:n avulla varmistetaan, että data on luotettavaa ja sen hallinta pysyy hyppysissä.

Tulevaisuudessa Joonas näkee kiinnostavina kehityskulkuina analytiikka palveluna -muotoisten palveluiden kehittämisen sekä enenevissä määrin mahdollisuuksia ulkoisten datalähteiden hyödyntämisessä yrityksen oman datapääoman rikastamiseen.

Kun hämmennyksestä tulee oivallus

Cloud1, Joonas SoukkiTyössään data-arkkitehtina Joonas nauttii erityisesti siitä, kun valmis tuote, palvelu tai ratkaisu jalkautetaan. On hienoa nähdä, miten projekti tukee asiakkaan liiketoimintaa suunnitellulla tavalla – tai parhaassa tapauksessa jopa luo uutta liiketoimintaa! On myös hauska lähteä kokeilemaan ratkaisuja rohkeiden ja kokeiluhaluisten asiakkaiden kanssa.

– Parhaat kiksit työssä saa siitä, kun asiakkaat opettamisvaiheen jälkeen ryhtyvät hyödyntämään itse uusia työkaluja, Joonas pohtii.

Uusien asioiden haltuunotossa toistuu usein sama kaava: honeymoon-vaihetta seuraa ensin alamäki, jossa aikaa kuuluu uuden asian oppimiseen. Kun tietty tieto- ja taitotaso on saavutettu, alkaa jatkuvan oppimisen vaihe ja mielenkiinto alan seuraamiseen syttyy.

Vähitellen asiakas alkaa itse pohtimaan työkalujen luovia hyödyntämismahdollisuuksia. Juuri oivallus loppukäyttäjän päässä on Joonaksen mukaan kaikkein palkitsevinta.

Cloud1 – ketterää asiantuntemusta

Cloud1:ssä Joonas arvostaa erityisesti matalaa hierarkiaa, ketteryyttä ja nopeutta reagoida asioihin. Lisäksi on hienoa työskennellä kokeneiden asiantuntijoiden kanssa ja päästä oppimaan uutta omilta kollegoilta.

– Cloud1 on ketterä yritys, jossa asiat tapahtuvat nopeasti. Ympärillä on paljon kokeneita alan asiantuntijoita, oman osaamisalueensa guruja.

Moneen muuhun toimijaan verrattuna Joonas näkee Cloud1:ssä monia etuja. Nopeatempoinen kokeilukulttuuri mahdollistaa sen, että uusiin asioihin päästään käsiksi välittömästi. Myöskään turhaan byrokratiaan ei kulu aikaa. Toimarin kanssa voi chattailla whatsappissa, jos tarve on.

– Matala hierarkia yhdistettynä asiantuntijuuteen on kombo, jota sekä asiakkaat että tekijät arvostavat.

Cloud1:a työpaikkana Joonas suosittelisi henkilöille, jotka haluavat olla aallonharjalla teknologisessa osaamisessa ja pitää itsensä kehittämisestä huolta  mielenkiintoisia asiakasprojekteja unohtamatta. Vanhoihin osaamisalueisiin ei voi jämähtää, vaan osaamisen kehittämisestä tulee ottaa itse vastuuta. 

–Jokainen on oman työkalupakkinsa vartija, Joonas toteaa.