<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Data, johon luotat

Syksyllä Cloud1:lla aloitti data-arkkitehtina Sanna Uusimäki. Hänellä oli jo takanaan yli kymmenen vuoden ura datan ja analytiikan parissa. Hän on työskennellyt suurimmaksi osaksi konsulttina suurissa globaaleissa yrityksissä. Rohkeutta vaatinutta hyppyä uuteen pehmitti se, että Cloud1:lla työskenteli monia Sannalle jo entuudestaan tuttuja asiantuntijoita, joiden ammattitaitoa hän arvostaa.

Samanlainen käsitys datasta yhdisti

Sanna kertoo, että kollegoiden kanssa yhtenevä käsitys datan käsittelystä ja jalostamisesta teki Cloud1:sta kiinnostavan työnantajan. Myös mahdollisuus kouluttautua Azure-erikoisasiantuntijaksi kuulosti houkuttelevalta. Cloud1:lla kehitetty Data Hub -konsepti edustaa ajattelua, jonka hänen on helppo allekirjoittaa.

– Cloud1:n Data Hub -mallissa datan varastointi, käsittely ja jakelu toteutetaan periaattein, jotka mahdollistavat datan hyödyntämisen organisaatiorajojen yli sekä tämänhetkisiin että mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Enää ei rajoituta vain liiketoimintadatan jakeluun sisäisesti, vaan datasta pystytään tekemään osa asiakkaan liiketoimintaa, Sanna tiivistää.

Sanna kuvailee, että käytännöllisten hyötyjen lisäksi Cloud1 Data Hub -konseptin mukainen datan käsittelymalli tekee datasta tietyllä tapaa demokraattisempaa. Näin hän selventää asiaa:

– Perinteisemmässä lähestymistavassa dataa prosessoidaan jo melko pitkälle, ennen kuin sitä pystytään hyödyntämään tai esittämään. Yleistä on, että data pidetään visusti tietyn yksikön omana ja tiettyyn tarpeeseen kerättynä. Datasta muodostuu helposti toisistaan irrallisia siiloja. Silloin datan hyödyntäminen eri organisaatioyksiköiden tai liiketoiminnan erilaisiin tarpeisiin ei onnistu ilman, että koko prosessi aloitetaan aina uudelleen alusta. Kokonaiskuvan hahmottaminen hankaloituu, eikä datasta pystytä muodostamaan yhtä totuutta.

Cloud1 Data Hub -mallissa alkuperäinen data otetaan sisään mahdollisimman raakana. Data säilyy tarjolla, ja sen hyödyntäminen eri tarpeisiin tai näkökulmiin on mahdollista myös myöhemmin. Dataan voidaan aina palata ja tarkastella esimerkiksi sitä, millaisia sääntöjä on hyödynnetty, jotta tiettyyn lopputulokseen on päädytty.

Vain luotettavasta datasta on hyötyä

Sanna kuvailee, että vaikka datatietoisuus kasvaa, on monella toimijalla vielä paljon tekemistä Data Governancen eli vapaasti suomennettuna tiedonhallinnan organisoinnin kanssa. Monessa organisaatiossa Data Governance on vielä alkutekijöissään, vaikka pikkuhiljaa esimerkiksi liiketoimintasanasto tai tägien ja muun metatiedon käyttömahdollisuus ovat yleistymässä. Tavoitteena on saavuttaa jaettu ymmärrys datan sisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

Sinulla on käytössä vain sellaista dataa, johon voit luottaa.

Tietojohtaminen tarkoittaa organisaatiolla käytössä olevan tiedon hallintaa aina käsite- ja tietomalleista tietovarastointiin, arkkitehtuuriin, rooleihin ja prosesseihin asti. Sen keskeinen tehtävä on varmistaa, että data on yhteismitallista niiltä osin kuin se on mahdollista. Datan on ehdottomasti oltava luotettavaa, jotta tietoon pohjaavat, usein kriittiset, päätökset ja ratkaisut voidaan tehdä ja niiden vaikutuksia seurata.

Datasta uutta liiketoimintaa

Juuri nyt Sannaa kiehtovat erityisesti projektit, joissa data mahdollistaa uusia palveluita – uutta liiketoimintaa. Jotta datasta pystytään luomaan uutta, on kaiken pohjana oltava tieto siitä, mitä dataa on käytettävissä, minkä lisäksi datan käsittelyyn on oltava toimiva alusta.

Pilvialustan mahdollistama datatalous tuo mukanaan sellaisiakin liiketoimintamalleja, ja palveluita, joita ei ole ennen pystytty tarjoamaan – klassikkoesimerkkejähän ovat Netflix ja AirBnB. Cloud1:n toteuttamista ratkaisuista löydät esimerkkejä täältä: Case Alko Oy 

Reilu työpaikka

Hyppy uuteen työpaikkaan kannatti. Cloud1:lla kaikkeen on mahdollista vaikuttaa, ja jokaisen kollegan tuntee henkilökohtaisesti. Näin myös hiljainen tieto liikkuu helposti ja nopeasti.

Sanna iloitsee erityisesti siitä, että hänellä on nyt mahdollisuus työskennellä useassa asiakkuudessa yhtä aikaa, jolloin myös palautteen kuuleminen useammalta asiakkaalta kerrallaan on mahdollista. Vertailukohdat mahdollistavat tiedon laajemman karttumisen ja toisaalta myös hyvien käytäntöjen soveltamisen ketterästi käytäntöön.

Reilussa jengissä on hyvä työskennellä.

Sinustako digitaalisuuden arkkitehti?

Haluatko olla mukana toteuttamassa haastavia ja mielenkiintoisia projekteja uusinta Azure-teknologiaa hyödyntäen? Tutustu avoimiin tehtäviin, tai kysy lisää.

 

Katso kaikki työpaikat