<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Data-arkkitehti ei syty hypestä

Marko Oja työskentelee data-arkkitehtinä Cloud1:llä. Hän on mukana erityisesti projekteissa, joissa kaivataan puhtaan integraatio-osaamisen lisäksi järjestelmäarkkitehdin roolia. Tämän lisäksi datan käsittely, hyödyntäminen sekä analysointi ovat hänen leipätyötään.

Arkkitehdin roolissa tarvitaan kokonaisuuksien hyvää hahmottamista ja asioiden ymmärtämistä abstraktiotasolla. Lisäksi työssä auttaa, jos viihtyy asiakasrajapinnassa hyvin – toteutetut ratkaisut kun pohjaavat aina asiakkaan liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Arkkitehti ymmärtää asiakkaan business casen ja sen, miten tämä kääntyy teknologiseksi tarpeeksi.

Cloud1:n vielä melko tuoreena kiinnityksenä Marko saa hypätä ensi töikseen mukaan projektiin, jossa tietovarastointitoteutuksesta liikkeelle lähtenyt kokonaisuus on laajentunut kuluttajapuolelle suuntaavan mobiiliapplikaation toteuttamiseen.

Cloud1 DataHub-konsepti auttaa parhaan teknologisen toteutustavan valinnassa

Arkkitehdin työn ydintä on miettiä paras reitti liiketoiminnallisesta tarpeesta teknologiseen toteutukseen. Toiset asiakkaista ovat valveutuneita ja haluavat kokeilla täsmälleen tiettyä teknologiaa tarpeensa ratkaisemiseksi. Toisille taas teknologiset ratkaisumahdollisuudet ovat vielä vieraita. Olipa asiakkaan ymmärryksen taso mikä tahansa, arkkitehdin tehtävä on auttaa asiakasta parhaan mahdollisen ratkaisun valinnassa.

Cloud1:llä ratkaisumallin valinnassa auttaa Cloud1:n kehittämä DataHub -konsepti. Se sisältää yhtenäistetyn mallin siitä, miten tietyt komponentit sopivat käytettäväksi toistensa kanssa. Mallissa hahmotetaan se, mihin tarpeisiin mitkäkin ratkaisut parhaiten soveltuvat.

Cloud1:n DataHub-mallin hienous piilee siinä, että käytäntöjä mallin taustalla on kehitetty aitojen toteutuksien pohjalta. Malli ei siis ole pelkkä teoriatason suunnitelma, vaan se on rakennettu toteutettujen järjestelmien pohjalta.

Data-arkkitehdilta kaivataan DataHub-konseptin hyödyntämiseen toki vielä liiketoiminnan ymmärrystä, kokemusta ja osaamista, jotta konseptin soveltaminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarvitseeko koodarien kohta enää osata koodata?

Marko seuraa alan trendejä mielenkiinnolla. Myös data-arkkitehdin roolin hän näkee olevan muuttumassa. Uusien teknologisten harppausten myötä osaamisen painopiste muuttuu, sillä tekniikat ”helpottuvat”. Tällä Marko tarkoittaa puhtaan manuaalisen tekemisen tarpeen vähenemistä ja korvautumista drag-and-drop -toiminnallisuuksilla ja graafisilla käyttöliittymillä. Näin on tapahtunut myös aikaisempien suurten murrosten, kuten Big Datan ja pilven mukana. Graafisen käyttöliittymän konseptien yleistyminen on edelleen jatkuva trendi pilven puolella.

Kun manuaalisen tekemisen tarve vähenee, korostuu samalla ymmärtämisen tärkeys. Niin koodia, dataa kuin liiketoimintaa tulee jatkossakin ymmärtää syvällisellä tasolla. On tärkeä hahmottaa mitä konepellin alla tapahtuu, jotta järkeviä valintoja pystytään tekemään. 

Hypetystä

Marko viihtyy hyvin asiakasrajapinnassa myös myynnillisessä roolissa. On mielenkiintoista päästä keskustelemaan, ideoimaan ja konseptoimaan ratkaisuja, sekä pohtia liiketoiminnallisten haasteiden pukemista teknisiksi ratkaisuiksi. Välillä ”konseptoiva ongelmanratkaisu” törmää kuitenkin siihen, että odotukset ja toiveet eivät kohtaa realiteettien kanssa.

Tämä näkyy erityisesti puhuttaessa kulloinkin pinnalla olevista hypetermeistä. Ymmärrys siitä mitä kulloinenkin hypeilmiö tarkoittaa käytännön tasolla on monesti jokseenkin suppeaa.

– Hypeilmiöön kiinnittymisen sijaan on parempi lähteä liikkeelle liiketoimintastrategian pohjalta ja miettiä mitä halutaan saavuttaa ja miten asioita voitaisiin parantaa.

Esimerkkinä hypeilmiöstä Marko mainitsee tekoälyn, tai paremmin sanottuna koneoppimisen. Koneoppimiselle löytyy paikka, kun vain on saatavilla tarpeeksi ja riittävän laadukasta dataa. Koneoppimisen hyödyntämisen edellytys on kuitenkin se lähtökohta, että dataa on. Ensimmäinen askel onkin tunnistaa data, ymmärtää millaista dataa organisaatiolla on ja missä kunnossa se on. Mitä data tarkoittaa prosessien kannalta? Löytyykö kaikista liiketoimintaprosesseista dataa? Tuleeko operationaalista dataa rikastaa Big Datalla laajemman kokonaiskuvan saavuttamiseksi?

– Jos ei ole strategiaa, datasta ei ole hyötyä. Päämäärä, johon pyritään pitää olla ensin. Sitten voi seurata mittaria.

Kaiken lähtökohtana tulisi siis olla liiketoimintaa tukeva strategia. Millaisia palveluita tai tuotteita halutaan tuottaa ja miten niitä voidaan parantaa tiedon avulla? Data-arkkitehdin näkökulmasta tämä on aina järkevin lähtökohta pohtia voisiko jostakin uudesta ilmiöstä tai teknologiasta olla lisäarvoa juuri tämän haasteen ratkaisussa.

Tuore cloudilainen

Cloud1:ssä Markoa kiinnosti se, että yritys on keskittynyt yksinomaan pilvipohjaisiin ratkaisuihin. Entuudestaan Cloud1 ei ollut Markolle tuttu. Tavattuaan Harri Puupposen ja Aki Piisisen hän kuitenkin vakuuttui. Hyppy uuteen on tuntunut hyvältä.

– Fiilis on ollut kuin lapsella karkkikaupassa, Marko hehkuttaa.

Työnantajassa Marko arvostaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, sekä itse tekemisen että päätöksenteon suhteen. Juuri pienemmät organisaatiot ja matalahierarkkiset ympäristöt tuntuvat juuri nyt sopivan Markolle hyvin. Pienissä organisaatioissa on helpompi ylläpitää avointa johtamisen kulttuuria sekä tarjota enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Usein pienemmissä organisaatioissa on lisäksi paremmat mahdollisuudet ymmärtää syvällisemmin yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita ja painopisteitä sekä nähdä oman panoksen vaikutus niihin.

Ruohonjuuritason vaikutusmahdollisuudet suurissa jättiorganisaatioissa ovat vääjäämättä heikommat. Cloud1:llä kynnys mennä keskustelemaan esimerkiksi toimitusjohtajan kanssa ei ole kovin suuri, kun taas suuressa organisaatiossa työntekijä ei välttämättä edes koskaan kohtaa ylintä johtoa.

Marko on myös vakuuttunut Cloud1:n organisaatiokulttuurista. Cloudilla halutaan tehdä asiat oikein ja niin, että toteutukset palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla asiakasta. Tästä on hyvä jatkaa.


SINUSTAKO DIGITAALISUUDEN ARKKITEHTI?

Haluatko olla mukana toteuttamassa haastavia ja mielenkiintoisia projekteja uusinta Azure-teknologiaa hyödyntäen? Katso avoimet tehtävämme.

 

Katso kaikki työpaikat