<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Cloud1 – intohimona muutoksen johtaminen

Kun Cloud1 Oy perustettiin noin viisi vuotta sitten, visiona oli luoda paikka, jossa kokeneet integraatio- ja dataosaajat pystyisivät nauttimaan vapaudesta ja toteuttaa ammatillista osaamistaan. Vasta perustettu yritys oli puhtaasti teknologiavetoinen, BizTalk- ja SQL Server -hankkeisiin keskittynyt kokoonpano. Vaikka integraatio-osaamiselle oli kysyntää jo alusta asti, kyti palo tehdä jotakin vielä enemmän. Datan sijaan halusimme auttaa yrityksiä kokonaisvaltaisemmin liiketoimintansa kehittämisessä ja digitalisaatiossa. 

Tämä visio johti pian isoon loikkaan ja palvelutarjonnan laajentamiseen. Organisaatioiden muutostarpeeseen vastasi parhaiten pilvipalveluiden mahdollistama ketterä palveluiden ja arkkitehtuurin kehittäminen. Cloud1 päätti keskittyä Microsoft Azure -osaamiseen ja erityisesti Azure PaaS (Platform as a Service) -teknologiaan – osaamisalaan, joka vielä tuolloin oli uutta. Muutos vaati Cloud1 Oy:n liiketoiminnan painopisteiden muuttamista vastaamaan uutta ajattelua. Omakohtainen muutoksen läpikäyminen on ollut arvokas kokemus asiakasprojekteissa, joissa niin ikään ollaan muutoksen äärellä.

Digitaalisuuden arkkitehdit

Tänä päivänä Cloud1 on kokonaisvaltainen liiketoiminnan kumppani, joka auttaa yrityksiä ratkaisemaan digitalisaation haasteita. Cloud1 toimii neuvonantajana, kun yrityksen tavoitteena on tehostaa liiketoimintaprosesseja teknologian avulla ja kehittää palvelujaan. Cloud1 on edelleen yrittäjävetoinen ja vahvasti kasvava.

"Cloud1:n projekteissa johtavat arkkitehdit osallistuvat projekteihin koko niiden keston ajan."

Palvelutarjonnan laajentuessa mukaan on tullut kokonaan uusia osa-alueita, kuten Azure-jälleenmyynti, palvelumuotoilu sekä sovellus- ja palvelukehitys sekä jatkuvuuden turvaaminen. Cloud1 on mukana Microsoftin TOP-kumppaniohjelmassa erikoisosaamisensa vuoksi. Yrityksen intohimona on kaventaa liiketoiminnan ja teknologian välistä kuilua, jotta uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen liiketoiminnassa olisi helpompaa.

Cloud1:n projekteissa johtavat arkkitehdit osallistuvat projekteihin koko niiden keston ajan ja varmistavat, että huippuosaaminen hyödynnetään aina myös käytännön toteutuksessa. Tämä on tekijä, joka erottaa Cloud1:n monista muista toimijoista.

Aki Piisinen & Harri Puupponen, Cloud1 Oy

Arkkitehdit Aki Piisinen (myynti) & Harri Puupponen (toimistusjohtaja), Cloud1 Oy

Osaamiskeskittymä tuo vahvuutta

Cloud1 kuuluu Devisioona-yritysperheeseen, jonka kautta työllistyy yhteensä 50 kokenutta asiantuntijaa. Siinä missä Devisioona on keskittynyt vahvasti Azure PaaS -sovelluskehitykseen, Cloud1 työllistää laaja-alaisella Azure-osaamisella varustetut data-, integraatio- ja liiketoiminta-arkkitehdit.

Oman verkoston osaaminen täydentää toinen toistaan haastavissa projekteissa. Myös henkilöstön näkökulmasta kokonaisuus on rikkaus, sillä jokainen osaaja löytää kokonaisuudesta oman, itselleen parhaiten sopivan paikan kiinnostavien hankkeiden kautta.