<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Automaatio – Datasta käytettävää informaatiota

On paljon asioita, jotka tulevat viiveellä kuluttajabisneksestä alkutuotannosta, jalostukseen, teollisuuteen ja palvelutuotantoon. Voittajia ovat ne tahot, jotka ymmärtävät ja hallitsevat keinot ja tavat, joilla data muunnetaan informaatioksi, jota käytetään liiketoiminnassa lisäarvon tuottamiseen.

Automaatiohankkeissa yrityksen eri järjestelmät valjastetaan yksittäisistä prosesseista, kustannuspaikoista tai osa-kokonaisuuksista kohti kokonaisvaltaista ajattelua. Suunnittelu, tuotekehitys ja ohjelmistot kulkevat jatkossa yhtenä kokonaisuutena.

Onnistunut automaatioprosessi muuntaa dataa tuottavaan käyttöön ja kiihdyttää sen käyttömahdollisuuksia ja soveltuvuutta informaationa odottamattomien tai ennalta arvaamattomien hyötyjen kautta. Teknologiset murrokset ovat kautta historian tapahtuneet vaiheittain erilaisten keksintöjen ja niiden käyttöönotossa tapahtuneiden käänteiden kautta.

Haastamme kaikki yritykset miettimään omaa haluaan ja kykyään uudistua. Onnistunut automatiikka vaatii asenteiden, ajattelun ja toimintatapojen muutosta. Määrätietoisessa uudistuksessa vaikeinta on aina mutta kulttuuria.

Ei riitä, että palvelut tuodaan asiakkaan käyttöön. Meidän on ajateltava ja laitettava loppukäyttäjän tarpeet edelle, sillä loppukäyttäjä on se asiakas, joka lopulta päättää kuka menestyy ja kuka kaatuu.

 

Tutustu palveluihimme