<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

ATK on asian ytimessä data-arkkitehdin työssä

Data on kuulunut kiinteänä osana Saska Saariojan elämään ainakin viimeiset seitsemän vuotta, ja ohjelmointikin jo teiniajoista. Väestötieteilijän koulutuksen saaneen Saskan työtehtäviin aikaisemmin kuuluneet väestötilastointi ja väestöennusteet ovat sittemmin vaihtuneet datan käsittelyyn, siirtämiseen ja muokkaamiseen sekä analysointityökaluihin. Nyt Cloud1:n data-arkkitehtina Saskalla on mahdollisuus keskittyä puhtaasti pilviteknologiaan ja Azuren uusimpiin palveluihin.

Pilvessä on varaa kokeilla

Kiinnostus pilviteknologiaan vei mennessään, kun Azuren kanssa pääsi työskentelemään käytännön projekteissa. Pilviympäristön tehokkuus avasi silmät, eikä paluuta entiseen enää ollut.

"Azuren ja pilven kanssa työskenneltyäni havaitsin, että tässä on osa-alue, johon on välttämätöntä keskittyä enemmän."

Pilven tehokkuus näkyy paitsi resurssien tehokkaampana käyttönä myös suorina kustannussäästöinä. Esimerkiksi laskentakapasiteettia voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaisesti, juuri sen verran kuin tarvitaan. Kiinteät infrastruktuurikustannukset korvataan kohdennetulla resurssien käyttöönottamisella. Tekemistä leimaa helppous.

– Näen asian niin, että tiettyjä kriittisiä toimintoja lukuunottamatta kaikki muu tulee siirtymään pilveen. Kokonaisuudessaan se vain on niin paljon tehokkaampaa, Saska toteaa.

Pilviympäristö tuo kehittämisen ja tekemisen helppouden lisäksi myös yhden keskeisen edun, nimittäin sen, että asioiden kokeilu on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa. Saska peräänkuuluttaakin uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen fail fast -mentaliteettia: on parempi huomata jonkin ratkaisun toimimattomuus kokeilun kautta mahdollisimman pian, ennen kuin siihen on investoitu valtavat määrät aikaa ja rahaa. Pilven ansiosta ketterä kokeileminen on riskitöntä.

Automaattisen tietojenkäsittelyn tulee olla automaattista

Saska on erityisesti kiinnostunut siitä, miten erilaisia ympäristöjä voidaan automatisoida. Perusperiaatteena on: kaikki mitä voidaan automatisoida, pitää automatisoida.

"Kaikki mitä voidaan automatisoida, pitää automatisoida."

Automatisoinnilla saavutetaan nopeutta kehitystyöhön sekä käyttöönottoon ja kustannusten järkevää hallintaa. Useimmat standardoitavat operaatiot voidaan pienellä vaivalla automatisoida. Tällaisia ovat vaikka uusien palvelujen käyttöönottaminen, palvelinten pystyttäminen tai kehitysympäristön monistaminen tuotanto- ja testiympäristöihin. Jos esimerkiksi toimintoja halutaan laajentaa eri maantieteelliselle alueelle, automatisointi voi merkittävällä tavalla helpottaa skaalautumista.

Käytännön esimerkkinä Saska mainitsee esimerkiksi sen, jos yritys haluaisi laajentaa laskentakapasiteettia Euroopan konesaleista vaikkapa Pohjois-Amerikan konesaleihin. Tällaisessa tapauksessa sama, kertaalleen toteutettu set up voitaisiin automatisoida toimimaan toisessa sijainnissa aivan minimaalisella vaivalla.

Asiakkaalle automatisointi voi siis tuoda merkittäviä kustannussäästöjä sekä mahdollisuuden skaalata toimintaa ketterästi. Automaattisen tietojenkäsittelyn idea on edelleen hyvin ajankohtainen.

Cloud1 mahdollistaa keskittymisen Azure-osaamiseen

Cloud1 ei yrityksenä ollut Saskalle entuudestaan tuttu. Keskustelut Cloud1:n perustajajäsenten kanssa kuitenkin vakuuttivat siitä, että yritys sopii juuri hänelle. Odotuksiin on vastattu, ja Saska on pystynyt keskittymään niihin asioihin, joihin hän halusikin. Jatkossa hän haluaa syventyä entisestään Azureen ja sen loputtomasti kehittyviin uusiin palveluihin.

Uusiin projekteihin pääsee Cloud1:lla sisälle helposti, sillä työskentelyä ohjaa strukturoitu lähestyminen sekä standardoidut työskentelytavat. Tämä näkyy sekä pienissä yksityiskohdissa että suuremmissa linjoissa. Yhtenäiset nimeämisstandardit, parhaimmat käytännöt komponenttien valintaan, datan prosessointiin tai tallentamiseen luovat hyvän pohjan työskentelylle.

– Ilman Cloud1 Data Hub -mallin mukaista konseptoitua rakennetta toteutukset olisivat jossain määrin aina tekijöidensä näköisiä – eikä aina hyvällä tavalla, Saska huomauttaa.