NRC Group

Asiakastarina

Case NRC Group: jatkuva palvelu varmistaa datan laadun 

NRC Group on Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija, joka työllistää noin 2 000 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Suomessa yritys on maan suurin rauta- ja raitioteiden rakentaja sekä radan kunnossapitäjä. 

Liiketoiminnalla luotettava data käytössä

Tietohallintojohtaja Anu Asikainen vastaa NRC Group Suomen maayhtiön IT-infrastruktuurista. Suomessa pitkä yhteistyö tietovarastoinnin, integraatioalustan ja raportointiratkaisujen kehittämisestä Cloud1:n kanssa loi luontevan jatkumon jatkuvien palvelujen kumppanuudeksi.

Keskeisenä tekijänä arjen sujuvuudessa ovat liiketoimintajärjestelmien väliset luotettavat integraatiot. Raportoitavan datan, jolla liiketoimintaa johdetaan, on oltava ajantasaista ja luotettavaa. Datan on siirryttävä eri järjestelmien välillä oikea-aikaisesti ja häiriöttä. Häiriöt integraatioissa saattaisivat pahimmillaan vaikuttaa organisaation kriittisiin toimintoihin. Olisi esimerkiksi vahingollista, jos raportoinnista puuttuisi tietoja, tai jos palkanlaskentaan päätyisi virheitä. IT:n tehtävänä on ennaltaehkäistä virheet ja lisätä toimintavarmuutta.

Integraatioalustassa häiriötilanteita voivat aiheuttaa esimerkiksi tietoliikennekatkokset tai sovellusrajapinnassa tapahtuvat virheet. 

– IT on olemassa , jotta liiketoiminnan arki olisi mahdollisimman sujuvaa ja mahdollisimman paljon asioita hoituisi automatisoidusti, Anu kertoo. On tärkeää, että liiketoiminta voi luottaa dataansa; että data on oikein ja samalla tavalla joka paikassa. 

Häiriötilanteessa IT-organisaatiota tukevalla jatkuvalla palvelulla on tärkeä rooli. Palvelu varmistaa, että mikäli poikkeamia syntyy, ne ratkaistaan mahdollisimman nopeasti. 

– Mitä pikemmin virhetilanteet pystytään havaitsemaan, sen parempi, Anu summaa. Cloud1:n jatkuvan palvelun tavoitteena on automaattisen monitoroinnin avulla huomata haasteet, ja reagoida niihin  jo ennen kuin liiketoiminta ehtii huomata koko asiaa. 

Anu Asikainen, Tietohallintojohtaja, NRC Group Finland
“Tavoitteemme on, että toiminta on laadukasta ja dataan voidaan luottaa”.

Anu Asikainen

Tietohallintojohtaja | NRC Group

Kehitysyhteistyöstä jatkuvien palvelujen kumppanuudeksi

Pitkäaikaisen kumppanuuden ansiosta jatkuvat palvelut ja kehitystyö on voitu nyt yhdistää. Ylläpidon ja kehitystyön toteuttaminen samanaikaisesti tuo mukanaan monia synergiaetuja. Aikaisemman projektityön osana on jo opittu tuntemaan kriittiset liiketoimintaprosessit ja -sovellukset, sekä niiden ominaispiirteet. Erilaisten virhetilanteiden selvittäminen sujuu nopeammin, kun ympäristöt ja prosessit ovat tuttuja.

Ongelmien juurisyiden ymmärtäminen on keskeistä, jotta poikkeamatilanteita pystytään ennakoimaan ja automaattiset hälytykset asettamaan varmasti oikeaan kohtaan prosessia.

Jatkuvien palvelujen sujuvuuden lisäksi synergiaetuja saadaan myös kehittämiseen. Prosessit pystytään huomioimaan helpommin, kun ne ovat entuudestaan tuttuja. Lisäksi hallinnollinen ajankäyttö on tehokasta, kun osin sekä kehitystyötä että ylläpidon toteuttamista voidaan koordinoida samoissa palavereissa. Tämä säästää kalenteriaikaa sekä asiakkaalta että toimittajalta.

“Meidän pitää olla koko ajan hereillä ja prosessien päällä.”

Anu Asikainen

Tietohallintojohtaja | NRC Group

Avoin vuoropuhelu yhteistyön ytimessä

Anu nostaa yhdeksi keskeisimmistä tekijöistä onnistuneessa yhteistyössä Cloud1:n kanssa avoimen kommunikaation. On tärkeää, että yhdessä tunnistetaan kriittiset prosessit, joihin pitää reagoida välittömästi.

Liiketoiminnan palaute on hyvin tärkeää ja sitä käydään läpi yhdessä Cloud1:n kanssa. Avoin kommunikaatio toimii myös vastavuoroisesti – kumppanilta saadaan hyviä kehitysehdotuksia ja ajatuksia toiminnan tehostamiseksi ja parantamiseksi.

Kun asiat sujuvat, liiketoiminta voi keskittyä tärkeimpään – IT ja jatkuvat palvelut pitävät taustalla huolta, että data on laadukasta ja virheetöntä.

Pilvestä
kaikki irti

Saat pilvitransformaatiosta parhaat hyödyt irti, kun ratkaisut toteutetaan nopeasti ja kustannustehokkaasti Microsoft Azure -teknologioilla.

Lue lisää Azuresta

Datasta
kaikki irti

Rakennamme digitaalisia arkkitehtuuriratkaisuja, jotka hyödyntävät dataa kokonaisvaltaisesti järjestelmärajojen yli ja skaalautuvat joustavasti tulevaisuuden tarpeiden mukaan.

Tutustu palveluihimme

Asiakastarinat

Tutustu muihin toteutuksiin

 

Kemira
Arvoa datasta ja analytiikasta

Kemira Data Hub tuo yhteen alustaan tehtaan tuottamaa prosessi- ja automaatiodataa. Data tuottaa parhaillaan konkreettista hyötyä tehostuneina prosesseina sekä tuotannon seisokkien välttämisenä.

Lue asiakastarina
alko-logo
Liiketoiminnan kehittäminen vaatii yhden totuuden datasta

Alkolle rakennettiin moderni data-alusta, joka mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin ja palvelee joustavasti liiketoiminnan tarpeita.

Lue asiakastarina
punainen-risti-roda-korset
Keskitetty tietovarasto tuo datan saataville

SPR:lle toteutettiin keskitetty tietovarasto, joka tuo tehokkuutta varainhankinnan raportointiin ja analytiikkaan.

Lue asiakastarina

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, keskustellaan aiheesta lisää.