Asiakastarina

Case Basware: Yhtenäisempää informaatiota asiakasliiketoimintaan

Talousohjausta tarjoava Basware yhdisti eri sovelluksissa sijaitsevat asiakas- ja tuotetietonsa. Ratkaisuksi valikoitui kokonaisuus, joka sisältää Microsoftin master datan hallinnan, SQL-tietokannan ja BizTalk-integrointialustan.

Baswaren tavoitteena on järjestelmän kokonaisuudistuksen jälkeen  palvella pieniä ja keskisuuria asiakkaitaan entistä paremmin yhdistämällä eri järjestelmissä ja niiden osa-kokonaisuuksissa sijaitsevia asiakas- ja tuotetietoja yhdestä keskitetystä paikasta. Käytännön tasolla tämä tarkoitti eri paikoissa olevan tiedon yhteen saattamista luettavaan muotoon samaan tietovarastoon. Yhteen saattamisen ansiosta tietoa voidaan vastaanottaa, hallita, lähettää ja analysoida reaaliaikaisesti kaikkien eri toimijoiden välillä.

Cloud1-Antti_Kokko_Round-grayscale-300x300

"Asiakastunnistus ja -ymmärrys saatiin kokonaan uudelle tolalle MDS:n ja BizTalkin myötä. Uudistimme prosessin ja keskitimme asiakastiedon hallinnan. Tämä tapahtui määrittelemällä millaista dataa uuteen tietokantaan tuodaan ja millaisessa muodossa sen tulee olla, jotta käytettävyys maksimoidaan. Tehoa tuo prosessimääritys, sekä se, että ei ole päällekkäistä tai rinnakkaista tietoa eri järjestelmissä. Parempi asiakastiedon hallinta toi uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja paremman ymmärryksen asiakkaan tarpeista."
Antti Kokko, IT-päällikkö, Basware